Indicatoren voor waterkwaliteit

Indicatoren voor waterkwaliteit

Zeegras

Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van het gebied dat onderloopt bij hoogtij en droog komt te liggen bij laagtij. Ook zijn de planten indicatoren voor de kwaliteit van zoute wateren.