Indicatoren voor waterkwaliteit

Indicatoren voor waterkwaliteit

In meren, rivieren en zeeën vertellen verschillende indicatoren ons hoe het met de kwaliteit van het water staat. Aan de hand hiervan kan Rijkswaterstaat besluiten in te grijpen.

Aqualarm

Het systeem Aqualarm meet de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas. Als er te veel verontreinigende stoffen in het water zitten, waarschuwt Aqualarm betrokken instanties, zoals waterbeheerders en drinkwaterproducenten.

Graadmeters Noordzee

Graadmeters in de Noordzee, zoals de visstand, geven een indicatie van de gezondheid van het zeewater. Aan de hand hiervan bepaalt Rijkswaterstaat de gevolgen van het huidige en toekomstige gebruik van de zee voor bijvoorbeeld de visserij.

Fytoplankton

Fytoplankton (algen) vormt de basis van de voedselketen in zoet en zout water. De aanwezigheid van het plankton bepaalt mede de ecologische kwaliteit van het water.

Zeegras

Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van het gebied dat onderloopt bij hoogtij en droog komt te liggen bij laagtij. Ook zijn de planten indicatoren voor de kwaliteit van zoute wateren.