02 Uitgewerkte graadmeters

Uitgewerkte graadmeters

Vanuit het project Graadmeters voor de Noordzee (GONZ) zijn in totaal 23 graadmeters geïntroduceerd. Van deze voorgestelde graadmeters zijn er tot nu toe dertien ontwikkeld.

De ontwikkeling van de uitgewerkte graadmeters is gebaseerd op de beleidsdoelen voor de Noordzee. Hierbij is ook gebruikgemaakt van indicatoren en geschikte monitoringsgegevens. De gezamenlijk graadmeters vormen een goed beeld van de ecologische toestand van de Nederlandse Noordzee.

Overige graadmeters

Gezien de beschikbare middelen en randvoorwaarden binnen de derde fase van project GONZ (GONZ III) is slechts een relatief klein aantal graadmeters uitgewerkt. De graadmeters die zijn uitgewerkt waren gekenmerkt als zogenaamde haalbare graadmeters. De ‘niet-haalbare graadmeters’ kunnen alsnog worden ontwikkeld als de middelen en de basisgegevens voor de onderliggende indicatoren beschikbaar zijn gesteld.

Overzicht graadmeters

Voor een volledig overzicht van de uitgewerkte graadmeters kunt u het document 'Uitgewerkte graadmeters Noordzee'downloaden.

Documenten

Development ecological indicators.pdf
pdf 402 kB / april 2016
Ecological performance indicators.pdf
pdf 666 kB / april 2016
Uitgewerkte graadmeters Noordzee.pdf
pdf 778 kB / april 2016