02 Plaagalgenbulletins

Plaagalgenbulletins

Het plaagalgenbulletin geeft een zo actueel mogelijk beeld van de concentratie en verspreiding van algen in de zuidelijke Noordzee. Dit wordt gepresenteerd aan de hand van chlorofylconcentratiekaarten. Deze kaarten zijn berekend uit satellietbeelden. De maat is uitgedrukt in mg chlorofyl/kubieke meter.

De vaak plotselinge aanwezigheid van veel chlorofyl op zich is niet verontrustend. Het fytoplankton is de eerste stap in de voedselketen van het ecosysteem van de zee en het kent dus van nature een aantal bloeiperiodes in het seizoen. Wel kan de aanwezigheid van veel chlorofyl in de periode april tot en met mei een indicatie zijn van het voorkomen van schuimalgen (Phaeocystis). Op lange termijn geeft de hoeveelheid chlorofyl inzicht in het onwenselijke proces van eutrofiëring van de Noordzee.

Modelresultaat

Verder wordt in de algenbulletins een modelresultaat gepresenteerd. Dit modelresultaat geeft een beeld van hoeveel chlorofyl er in de kustzone voorkomt. Deze gegevens worden gepresenteerd aan de hand van:

  • actuele debieten van de grote rivieren
  • het actuele weer
  • globale gegevens van de nutriëntenconcentraties

Dit geeft aan waar mogelijke risico’s zijn te verwachten. De saliniteit is een maat voor waar het rivierwater zich op zee bevindt. Dit modelresultaat is aanvullend op de aardobservatiegegevens. Bij bewolkt weer zijn dit de enige beschikbare gegevens.

Documenten

Brief beëindiging plaagalgenbulletins
pdf (66 Kb) pdf 65 kB / april 2016