Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen aan Rijkswaterstaat.

Voor specifieke vragen over werkzaamheden aan een vaarweg kunt u terecht op de pagina met het vaarwegenoverzicht. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Bruggen en sluizen

 1. Op de website Vaarweginformatie vindt u op de pagina Vaarwegen en objecten informatie over de bedieningstijden van bruggen en sluizen.

Getij- en waterstandsvoorspellingen

 1. Elders op deze website vindt u meer informatie over de getij- en waterstandvoorspellingen:

  • getijvoorspellingen lang vooruit (waarbij geen rekening is gehouden met de invloed van weer en rivierafvoer)
  • verwachte waterstanden tot 2 dagen vooruit (waarbij wel rekening is gehouden met de invloed van weer en rivierafvoer)

Vaargeulen

 1. Met meetvaartuigen die voorzien zijn van speciale meetapparatuur, worden ondiepten in de vaargeulen opgespoord.

  Voor het meten van de bodem wordt gebruik gemaakt van een ‘singlebeam’ of een ‘multibeam’ echolood die zich onder het schip bevindt. Het echolood zendt geluidsgolven uit waarvan de weerkaatsing op de bodem weer wordt opgevangen.De sterkte van het teruggezonden signaal levert een beeld van de zeebodem op.

  Een multibeam echolood zendt in de breedte meerdere golven uit. Een singlebeam echolood zendt één sterke golf uit en wordt gebruikt voor grotere diepten en in troebel water.