01 Splitsingspunt Pannerden

Splitsingspunt Pannerden

Bij Pannerden splitst de Rijn zich in het Pannerdensch Kanaal en de Waal. Al 200 jaar zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de waterverdeling op dit belangrijke punt in evenwicht is.

200 jaar afspraken

De Rijn stroomt bij Spijk ons land binnen. Na ca. 11 km, ter hoogte van het dorp Pannerden, splitst de Rijn zich in het Pannerdens Kanaal (dat verderop verder gaat als Nederrijn en Lek) en de Waal. 

Tot eind 18e eeuw bracht het Pannerdensch Kanaal de waterhuishouding in heel Nederland uit balans. Doordat er steeds meer water in het kanaal terechtkwam, werd de kans op overstromingen groter. Om te zorgen voor een constante waterverdeling, is in 1798 Rijkswaterstaat opgericht. Sindsdien zorgen we ervoor dat van het water naar de Waal gaat en van het water naar het Pannerdensch Kanaal.

Waterhuishouding

De waterverdeling op dit punt - het begin van de Nederlandse Delta zou je kunnen zeggen - is doorslaggevend voor de Nederlandse waterhuishouding. Het bepaalt zowel het grondwaterpeil, als de watervoorziening voor landbouw en industrie en drinkwater. En niet te vergeten: de splitsing zorgt voor droge voeten bij hoogwater. De hoogte van de dijken langs de IJssel, Nederrijn en Lek is namelijk afgestemd op deze waterverdeling bij Pannerden.

Video: InstaWalkRWS bij het splitsingspunt van de Rijn

Op 21 november 2015 bezochten we het splitsingspunt en Fort Pannerden met de tweede #InstaWalkRWS, onder leiding van Ruben Smit. Onder deze noemer geven we wisselende groepjes geïnteresseerden waar mogelijk kijkjes achter de schermen van het werk van Rijkswaterstaat. De deelnemers krijgen zo de mogelijkheid unieke verhalen op te halen en exclusieve foto’s te maken.

Wilt u volgende keer ook mee? Meld je dan aan op Facebook.

Meer weten?