06 Noordwaard

De Noordwaard is een gebied van zo’n 4.450 ha dat grenst aan de Nieuwe Merwede, ten westen van Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. Het gebied wordt gebruikt om hoogwater snel af te voeren naar zee.

Ruimte voor de rivier

De Noordwaard vormt een belangrijke schakel in het programma Ruimte voor de Rivier, dat werkt aan een veiliger en mooier Nederlands rivierengebied. In 5 jaar tijd is de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks ‘doorstroomgebied’. De Nieuwe Merwede krijgt hierdoor meer ruimte, waardoor hoogwater sneller wordt afgevoerd naar zee. 

Wanneer het rivierwater stijgt tot boven de dijk, dan stroomt het water over in de polder. De dijk langs de Nieuwe Merwede is hiervoor verlaagd tot een hoogte van 2 m boven NAP. De Noordwaard zal enkele keren per jaar onder water staan. Dit komt voornamelijk in de winter voor, als de waterstand hoog is door regen en smeltwater. 

Niet de hele Noordwaard valt onder het nieuwe doorstroomgebied: de delen die door hoge kades zijn omgeven, zullen maar eens in de 100 tot 1000 jaar onder water staan.

Meer weten?

Bezoek de projectpagina op de website van Ruimte voor de Rivier of op de site Levende Rivier: Biesbosch Noordwaard.