02 Nevengeul Bakenhof

Nevengeul Bakenhof

De nevengeul Bakenhof is aangelegd om een betere omgeving te creëren voor planten en dieren. De flauwe oevers langs de geul zijn zeer geschikt als leefgebied.

Grotere natuurwaarde

De nevengeul Bakenhof (1,5 km) is 15 jaar geleden aangelegd. Met de nevengeul is een waterstandsverlaging gerealiseerd en beter leefgebied voor de natuur. Door de oevers van de nevengeul op verschillende niveaus aan te leggen, is een brede zandstrook ontstaan die langzaam overgaat van droog naar nat. Tal van plantensoorten krijgen hier de ruimte om zich te vestigen. Ook veel dieren profiteren van deze zone, zoals steltlopers en jonge vissen. We konden de geul aanleggen doordat er ruimte vrijkwam door de dijkteruglegging.

Recreatie

Op de landtong tussen de geul en de rivier is een verhard wandel/fietspad gerealiseerd. Hiervan wordt intensief gebruik gemaakt door wandelaars en trimmers. Bij hoogwater is het pad niet te gebruiken.

Hoogwater

De geul is bij hoogwater een zogenaamde meestromende geul. Dan stroomt het water mee met de rivier en staat de landtong tussen de geul en het zomerbed onder water.

Meer weten?

Bezoek dan de pagina Herstel leefgebied of op de site Levende Rivier: Nevengeul Bakenhof.