04 Bomen in de rivier

Bomen in de rivier

Rijkswaterstaat legt op diverse plaatsen dode bomen in de rivier. Zonder dat het zorgt voor extra opstuwing bij hoogwater of dat het de scheepvaart hindert. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin de biodiversiteit kan toenemen.

Biodiversiteit

Op het dode hout van de bomen leven algen en kleine ongewervelde diertjes zoals insectenlarven, wormen en slakjes. Deze soorten krijgen door de bomen in het water weer een kans. Zo ontstaat er meer variatie in planten en dieren. Behalve bijzondere soorten, leven er op de bomen onder water ook heel erg veel vlokreefen. Al die beestjes worden weer gegeten door vissen. Zij zetten hun eitjes af op het hout en schuilen tussen de takken en wortels van de boom. Vooral jonge vis heeft dat nodig.

Herstel waterkwaliteit

De Nederlandse rivieren hebben ingeboet aan ecologische waarde: gelijk met de normalisering van de grote rivieren in de 19e eeuw, is ooibos op de oevers langs de rivier grotendeels verwijderd. De rivier is recht en diep geworden en het water stroomt er relatief hard. De oevers zijn eenvormig en structuur ontbreekt. Aangetaste oevers werden vastgelegd met steen. De vele stortstenen waaruit de kribben en verdedigde oevers zijn opgebouwd, hebben de oorspronkelijke planten en dieren weinig te bieden en trekken juist exotische diersoorten aan. Dat herstellen we nu.

Verder onderzoeken

Het plaatsen van dode bomen blijkt de biodiversiteit van de rivier een enorme boost te geven. Met het monitoren en innoveren van deze nieuwe vorm van waterkwaliteitsbeheer gaan we de komende jaren daarom verder. Voor schoon en gezond water, vol met leven.

Meer weten?

Bekijk dan de pagina Rivierhout of op de site Levende Rivier: Dode bomen in de rivier.