05 Amerongse Bovenpolder

Amerongse Bovenpolder

De Nederrijn en Lek als mooi en schoon leefgebied. Waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dat is waar Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan werken in de Amerongse Bovenpolder.

Rivierkwelgeul

De Amerongse Bovenpolder is het uiterwaardengebied langs de Nederrijn, tussen de steenfabriek bij Elst en het stuwcomplex bij Amerongen. In deze uiterwaard is een 6 km lange rivierkwelgeul aangelegd met daaromheen bijna 10 ha moeras. Zo is een meer natuurlijk landschap ontstaan, waar vissen en bijzondere insecten, die oorspronkelijk bij een riviergebied horen, graag verblijven en zich voortplanten. Ook planten kunnen hier nu nog beter groeien en bloeien.

Ecosysteem

De aanleg van de riviergeul vloeit voort uit Europese afspraken voor verbetering van de waterkwaliteit. Deze afspraken noemen we de Kaderrichtlijn Water. We maken van de geul een ecosysteem met schoon, stromend water. De geul wordt 'gevoed' met schoon water door kwel. Kwel is grondwater dat onder een dijk doorsijpelt en naar het oppervlak komt. Vanuit 2 richtingen komt dit kwelwater naar de riviergeul toe: de Utrechtse Heuvelrug én de Rijn.

Met het nieuwe natuurgebied is een deel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) gerealiseerd. Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan dit gebied samen beheren.

Meer weten?

Bezoek dan de detailpagina op de website Utrechts Landschap of op de site Levende Rivier: Amerongse Bovenpolder.

Onderliggende pagina's