Droogte en watertekort

onderliggende pagina's

Droogte en watertekort

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen.

Op 1 april begint in ons land het droogteseizoen. Rond die tijd stijgen de watertemperaturen en gaan de bomen en planten weer bloeien. De vraag naar water en daarmee de kans op watertekorten neemt dan toe. We spreken van een watertekort als er simpelweg minder water is dan dat we nodig hebben. Dit kan zorgen voor problemen voor de drinkwatervoorziening, de landbouw, industrie en de natuur.

Ook buiten het droogteseizoen (oktober tot maart) kan er sprake zijn van waterschaarste. Bijvoorbeeld als er beperkte neerslag valt in het stroomgebied van onze grote rivieren en er via de rivieren Rijn en Maas minder water ons land binnenkomt. De waterstanden in de rivieren zijn in deze periode lager dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Ondanks de lage waterstanden is er in deze periode vaak nog voldoende water om aan de watervraag van industrie, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening te voldoen. De vraag naar water vanuit de natuur en landbouw is immers minimaal omdat het groeiseizoen ten einde is. Wel kan een lage waterstand in de rivieren problemen opleveren voor onder meer de scheepvaart.

Actueel

Tijdens een lange periode van weinig neerslag, kan de waterstand op de grote rivieren Rijn en Maas lager zijn dan normaal of zelfs laag. Op de pagina Actuele situatie droogte wordt nader ingegaan op de huidige situatie.

Monitoren

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. De informatie is gebaseerd op gegevens van de waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat.

Waterverdeling

Een watertekort kan tot problemen leiden. Water hebben we nodig voor de scheepvaart en de drinkwatervoorziening, maar ook voor landbouw, industrie en natuur. Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende water krijgt in tijden van droogte, moet er efficiënt worden omgegaan met het beschikbare water.