Actuele informatie droogte

Waterstand grote rivieren weer normaal

Met de stijging van de Rijnafvoer zijn de beperkingen voor de scheepvaart als gevolg van het lage water voorbij. De vaardiepte is in orde en belemmeringen bij diverse sluizen zijn opgeheven.

Langetermijneffecten droogte

Wat nu nog rest, zijn langetermijneffecten van de droogte, waarvoor meer tijd nodig is om tot volledig herstel te komen. De grondwaterstanden zijn nog laag en voor volledig herstel is een langdurigere periode met neerslag nodig. Waterschappen nemen extra maatregelen om het grondwater zoveel mogelijk aan te vullen.

Ook de natuur moet op diverse plekken nog herstellen en het chloridegehalte in het IJsselmeer is nog licht verhoogd. Komende wintermaanden brengen hier waarschijnlijk verlichting in. Het is op dit moment echter niet aan te geven hoe snel dit gaat, dat is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt in ons land en de stroomgebieden van de Rijn en de Maas.

Op 12 december 2018 is de laatste droogtemonitor voor deze periode van droogte en laag water verschenen.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Meer informatie wateraanvoer rivieren

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen. De actuele situatie van waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen is te vinden op de website Waterinfo. De dagelijkse update van het waterbeeld staat in het Waterbericht.