xx Stormvloedkering Ramspol

Stormvloedkering Ramspol

Stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit en daarmee de veiligheid van het achterland waarborgt.

In december 2002 is de stormvloedkering Ramspol geopend, toen nog in beheer van het waterschap Groot Salland (inmiddels gefuseerd tot waterschap Drents Overijsselse Delta). Sinds 1 juli 2014 heeft Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud overgenomen.

De stormvloedkering Ramspol:

10 m
is de hoogte van de balgstuw wanneer hij met lucht is volgepompt
  • bestaat uit 3 balgen, elk 80 m lang 
  • heeft een inhoud van 21 miljoen l 
  • sluit bij een waterpeil van NAP +0,50m en een sterke noordwestenwind 
  • is op 18 november 2015 voor het laatst gesloten 
  • testen we ieder jaar eenmaal

Zo werkt de kering

♪ Rustige muziek.
Ons lage land vecht al eeuwen tegen de constante dreiging van water.
Water vanuit de woeste Noordzee de grote binnenlandse rivieren en meren.
Met vallen en opstaan hebben we ingenieuze manieren ontwikkeld om ons land te beschermen, waaronder stormvloedkeringen, die het water buiten de deur houden.
De balgstuw bij Ramspol is één van die stormvloedkeringen, uniek in zijn soort.
Het Ketelmeer kan hiermee volledig worden afgesloten van het Zwarte Meer.
We werken hier aan waterveiligheid van het achterland en we zorgen voor bereikbaarheid door de doorvaart in de vaargeul gewoon goed mogelijk te maken.
Dat betekent dat we zorgen dat er de juiste dingen gebeuren qua onderhoud en dat op het moment dat het moet, dat de mensen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de kering op de goede manier sluit.
Normaal gesproken ligt de balg op de bodem van het Ramsdiep.
Als door extreem weer het Ketelmeer op wordt gestuwd en hoogwater richting het Zwarte meer begint te stromen, staat alles op scherp.
♪ Spannende muziek.
Vanaf het moment dat de sensoren bij Ramspol een zeldzaam waterpeil van meer dan 50 centimeter boven NAP meten, volgt een spannende minuut.
Blijft het peil een minuut lang boven de 50 centimeter, dan roept de computer volautomatisch de balgstuw in actie.
♪ Dramatische muziek.
Krachtige pompen worden ingeschakeld en de balgstuw, gemaakt van zeer zwaar rubberen doek, wordt opgeblazen.
Het lijkt alsof er een reusachtige fietsband vanuit het water oprijst.
Het scheepsverkeer wordt gestremd en langzaam komen drie immense balgen boven het water die de woeste golven
uit het IJsselmeer een halt toeroepen.
De kering zoals je ziet is gesloten, dit is vrij uniek.
Elke twee tot drie jaar sluit de kering in principe voor een zware noordwesterstorm.
De balgstuw is hoog genoeg om zware stormen te trotseren.
Daarmee is de veiligheid gegarandeerd en het achterland beschermd tegen het water.

Wanneer gaat de kering dicht?

De stormvloedkering wordt gesloten, wanneer het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, gecombineerd met een sterke noordwestenwind en stroming landinwaarts. In een uur tijd wordt er 3.500.000 l lucht en 3.500.000 l water in de 3 ‘reuzeballonnen’ gepompt, waardoor de balgstuw de waterweg volledig blokkeert.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert de Ramspolkering en zorgt voor het technisch onderhoud van de balgstuw. Daarnaast zorgen we voor een betrouwbare werking van de kering, waardoor er zo min mogelijk wateroverlast is voor de omgeving.

De stormvloedkering Ramspol is de grootste balgstuw ter wereld en de enige die als stormvloedkering dienst doet.

Bouw

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 115 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger.

Functioneringssluiting

Om er zeker van te zijn dat de stormvloedkering werkt als dat moet, vindt er eens per jaar een functioneringssluiting plaats op de eerste dinsdag in september. Vanaf de dijk heb je hier goed zicht op. De rest van het jaar ligt de balg in een speciale bak op de bodem van het water, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Documenten

Stormvloedkering Ramspol
Factsheet over de stormvloedkering Ramspol pdf 179 kB / april 2016

Stuur door