Vegetatielegger

Vegetatielegger

De Vegetatielegger is een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming van de Nederlandse rivieren. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels, die samen aangeven welke type begroeiing waar is toegestaan vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid. De Vegetatielegger is nodig omdat begroeiing in de uiterwaarden de doorstroming van water kan belemmeren. Te veel begroeiing vergroot de kans op overstromingen.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken. Het omvat de uiterwaarden van de Maas, de Bovenrijn, de Waal, de Boven-Merwede, de Nieuwe Merwede, het Pannerdensch kanaal, de Nederrijn, de Lek, de IJssel en het Zwarte Water.

De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en een toelichting. Op de kaarten is de begroeiing weergegeven in vegetatieklassen. In de toelichting staat welke afwijking ten opzichte van de overzichtskaart is toegestaan. Als er op een terrein te veel (opstuwende) begroeiing ontstaat, dan mag Rijkswaterstaat deze begroeiing verwijderen. Dit is bepaald in de Waterwet.

Bekijk de Legger rijkswaterstaatswerken

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. Deze norm geldt ook op duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk de informatie voor terreineigenaren.

De Vegetatielegger en het programma Stroomlijn

Op plekken waar het water het hardst stroomt, moeten bomen en struiken soms verwijderd worden. Dit gebeurt in overleg met terreineigenaren en natuurbeheerders via het programma Stroomlijn. Het programma Stroomlijn stelt per deelgebied projectplannen Waterwet op. Na het vaststellen van de projectplannen wordt de beoogde eindsituatie overgenomen op de Vegetatielegger.

Document

Onderliggende pagina's