Vegetatielegger

Vegetatielegger

De Vegetatielegger is een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming en de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Samen geven zij de norm voor de vegetatie aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

Door het uitvoeren van vegetatieonderhoud op basis van de Vegetatielegger voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. Ook voorkomen we dat vegetatie wordt verwijderd die een bijdrage levert aan de waterkwaliteit. Dit is bepaald in de Waterwet.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

Actualisering Vegetatielegger

In 2014 is de Legger rijkswaterstaatswerken geactualiseerd en is deze voor het eerst uitgebreid met de Vegetatielegger. Vanwege uitgevoerde projecten was het nodig om de Vegetatielegger aan te passen. Deze actualisatie vindt op dit moment plaats en in 2020 wordt de Legger definitief.

Bekijk de ontwerp-Vegetatielegger 2020

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. Deze norm geldt ook op duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.

Onderliggende pagina's