Legger rijkswaterstaatwerken

Legger rijkswaterstaatswerken

In de Legger rijkswaterstaatswerken zijn vaarwegen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen beschreven. De Legger bestaat uit overzichtskaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten beschrijft.

De Waterwet regelt de leggerplicht voor alle waterstaatswerken. Om goed te functioneren moeten waterstaatswerken voldoen aan de norm uit de legger. De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012. In oktober 2014 is de Legger geactualiseerd.

De Legger bestaat uit een formeel besluit en digitale geografische datasystemen. Beheerders, vergunningverleners en toezichthouders zijn de vaste gebruikers van deze Legger, maar de Legger is voor iedereen toegankelijk.

Overzichtskaarten

Via de overzichtskaarten is eenvoudig terug te vinden welke leggerkaart u moet hebben voor welke locatie.

Leggerkaarten

Vervolgens zoekt u deze naam op in het overzicht met alle leggerkaarten. Dit overzicht bevat pdf-bestanden met bovenaanzichten van specifieke leggers. Deze bestanden zijn ook eenvoudig te printen. Gebruik de legenda leggerkaarten om de betekenis van de symbolen te achterhalen.