Leggers

Leggers

Om Nederland te kunnen beschermen tegen hoogwater moeten rijkswaterstaatswerken als dijken, sluizen en vaarwegen aan bepaalde normen voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in zogenoemde leggers.

Legger rijkswaterstaatwerken

De Legger rijkswaterstaatswerken is een verzameling van kaarten waarop de normen voor rijkswaterstaatswerken staan beschreven. Bijvoorbeeld eisen voor de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten.

Vegetatielegger

De Vegetatielegger legt sinds 2014 vast welk type begroeiing langs rivieren is toegestaan. De legger komt onder andere van pas bij het creƫren van een goede doorstroming van het water in de uiterwaarden.

Overzicht leggers en vaststellingsbesluiten

We hebben een lijst samengesteld met links naar alle leggers en vaststellingsbesluiten van de onze primaire waterkeringen sinds 2009.

Veelgestelde vragen

Waarom is de Vegetatielegger nodig?

Om overstromingen te voorkomen moet een rivier water vlot kunnen afvoeren. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming belemmeren. Daarom heeft Rijkswaterstaat vastgelegd waar wat voor begroeiing mag zijn, om te zorgen voor natuurlijke en veilige uiterwaarden.

Welke terreinen staan op de Vegetatielegger?

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid binnen de grens van het vegetatiebeheer. Dit is het gebied binnen de blauwe lijnen op de kaart. Gebieden waar de Vegetatielegger niet van toepassing is zijn rood-wit gearceerd op de kaart.

Toon alle vragen