Leggers

Leggers

Om Nederland te kunnen beschermen tegen hoogwater moeten rijkswaterstaatswerken als dijken, sluizen en vaarwegen aan bepaalde normen voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in zogenoemde leggers.

Voor wie zijn de leggers?

Beheerders, vergunningverleners en toezichthouders zijn de vaste gebruikers van de leggers, maar de leggers zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Documenten

Links naar leggers primaire keringen
Lijst met links naar de leggers en vaststellingsbesluiten van de primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat pdf 152 kB / april 2016

Veelgestelde vragen

Waarom is de Vegetatielegger nodig?

Om overstromingen te voorkomen moet een rivier water vlot kunnen afvoeren. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming belemmeren. Daarom heeft Rijkswaterstaat vastgelegd waar wat voor begroeiing mag zijn, om te zorgen voor natuurlijke en veilige uiterwaarden.

Welke terreinen staan op de Vegetatielegger?

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid binnen de grens van het vegetatiebeheer. Dit is het gebied binnen de blauwe lijnen op de kaart. Gebieden waar de Vegetatielegger niet van toepassing is zijn rood-wit gearceerd op de kaart.

Toon alle vragen