02 Geschiedenis van de Afsluitdijk

Geschiedenis van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk maakte van de Zuiderzee het IJsselmeer. Plannen om de Zuiderzee af te sluiten waren er al in de 17e eeuw. Maar die plannen werden pas eind 19e eeuw serieus. Ingenieur Cornelis Lely werd toen een van de onderzoekers, die de mogelijkheden om de Zuiderzeekust te beschermen tegen hoogwater bekeek.

Noord-Nederland werd in 1916 getroffen door een watersnood. Cornelis Lely, inmiddels minister van Waterstaat, diende een wetsvoorstel in. Deze Zuiderzeewet werd in 1918 aangenomen. De Dienst der Zuiderzeewerken werd in het leven geroepen en twee jaar later begonnen de werkzaamheden om de Zuiderzee af te sluiten. En op 28 mei 1932 werd het laatste gat gedicht en was de Afsluitdijk klaar.