Volkeraksluizen

Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart.

Bij Willemstad zijn tussen 1957 en 1967 de Volkeraksluizen gebouwd, die het Hollandsch Diep van het Volkerak scheiden. In 1974 werd de naastgelegen jachtensluis voltooid. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en is tegelijkertijd erg belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Jaarlijks passeren er bijna 150.000 vrachtschepen.

De Volkeraksluizen zijn dag en nacht in bedrijf

De Volkeraksluizen

220
miljard kg aan goederen varen schepen jaarlijks door de sluizen
  • 48 sluisdeuren 
  • 3 grote sluizen en kolken voor de beroepsvaart: elk 330 bij 24 m 
  • 1 jachtensluis van 135 bij 16 m voor pleziervaart, met een vaste brug

Wat is het doel van de Volkeraksluizen?

Rijkswaterstaat bouwde de Volkerakdam om het Haringvliet van de Oosterschelde af te sluiten. Om de drukke scheepvaartroute tussen Amsterdam en Duitsland en Antwerpen en Duitsland niet te blokkeren, hebben we tegelijkertijd de Volkeraksluizen aangelegd. De sluizen zijn dag en nacht in gebruik. 

Bij hoogwater zetten we de sluizen open om overtollig water af te voeren naar het Volkerak-Zoommeer, dat door dijken is omringd. Op deze manier voorkomen we overstromingen in het Haringvliet en Hollandsch Diep. We voeren alleen water naar het meer af als ook de Europoortkering gesloten is. De kans dat dit nodig is, is overigens klein, maar neemt wel toe door de gevolgen van klimaatverandering.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat inspecteert de betonconstructies en de bewegingswerken van de Volkeraksluizen. Daarnaast onderhouden en inspecteren we de Volkerakdam.

Onderhoud Volkeraksluizen

Door de sluizen in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. In maart 2019 herstelden we de scharnieren van de sluisdeuren van de eerste kolk van de beroepsvaartsluizen bij Willemstad. Dat gebeurde onder lastige omstandigheden, namelijk 7 m diep in de sluis. Tegen de kademuur plaatsten we daarom, na het uithijsen van de sluisdeuren, 2 taatskuipen: stalen waterdichte constructies van 4 bij 11 m. Het oplassen, schoonslijpen (kotteren) van de taatspennen- en schoenen was vervolgens millimeterwerk. Benieuwd hoe deze klus eruitzag? Bekijk dan onderstaande video.

Deltawerken in topconditie Herstel draaipunten sluisdeuren Volkeraksluizen Het werkschip voor de hijswerkzaamheden. Feitje: Jaarlijks passeren 150.000 vrachtschepen Voorbereidende werkzaamheden voor het ontkoppelen van de sluisdeuren. Een taatskuip, waarin op diepte gewerkt kan worden, wordt op het werkschip getakeld. Feitje: Stalen taatskuip Ontkoppelen van de sluisdeuren.
 Uithijsen van de sluisdeuren. Feitje: Een sluisdeur weegt 100.000 kilo. Duikers onderzoeken de slijtage aan de draaipunten (taatsen) van de sluis. De taatskuip wordt ingehesen en in positie gebracht. De taatskuip wordt leeggepompt. Oplassen en opmeten van de taatspen (het draaipunt van de sluisdeur). Feitje: De werkruimte is 7 m onder het wateroppervlak. Schoonslijpen van de taatspen (kotteren) Vanaf de kant worden de werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden. Het inhijsen van de gerenoveerde duwperscilinder in de bewegingskelder. Ophalen van de gerenoveerde sluisdeur Feitje: Azobé-hout Inhijsen van de sluisdeuren.
 Zo kunnen de sluisdeuren gerust weer minimaal 15 jaar mee. Meer weten? Ga naar rijkswaterstaat.nl/volkeraksluizen

Bouw

Rijkswaterstaat legde de Volkeraksluizen tegelijkertijd met de Volkerakdam aan. Het sluizencomplex is vormgegeven als een driepoot en is een verkeersplein op het water. In 1977 breidden we het complex uit met onder andere een extra sluis voor de binnenvaart en een aparte sluis voor plezierjachten.

Aandacht voor de natuur

Rijkswaterstaat gebruikt de Volkeraksluizen om vers water het Volkerak-Zoommeer binnen te laten vanuit het Hollandsch Diep. Zo verminderen we de groei van algen die slecht zijn voor de waterkwaliteit. Algen maken water troebel, waardoor de diversiteit aan waterplanten en -dieren afneemt. Daarnaast zetten we de sluizen een paar keer per jaar open om zout grondwater af te voeren. Zo voorkomen we verzilting van bijvoorbeeld landbouwgrond.