02 Maeslantkering

onderliggende pagina's

Maeslantkering

Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan.

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

De Maeslantkering

210m
is de lengte van 1 deur van de Maeslantkering
  • sloot in 2007 voor het eerst.
  • heeft 2 deuren van 210 m breed, 22 m hoog en 15 m diep. Bij sluiting lopen ze vol met water, waardoor ze binnen 2 uur naar de bodem zakken.
  • werkt met bolscharnieren met een doorsnede van 10 m en een gewicht van 680 ton.
De Maeslantkering houdt de vaarroute helemaal open, ondanks zijn enorme afmetingen.

Wanneer gaat de kering dicht?

De Maeslantkering sluit als een waterpeil van meer dan 3 m boven NAP is voorspeld bij Rotterdam en van meer dan 2,9 m boven NAP bij Dordrecht. De sluiting - en ook de beslissing hierover - gaat volledig automatisch. Mensenhanden zijn dus in principe niet nodig. Toch is er bij verwacht hoog water altijd een operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren en handmatig te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt de Maeslantkering. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de kering gedurende het stormseizoen te allen tijde kan sluiten als dat noodzakelijk is. Het team dat de sluiting verzorgt traint het hele jaar door om hun kennis en kunde op peil te houden. 

Ook houdt Rijkswaterstaat de conditie van de kering goed in de gaten. Zo voeren we het hele jaar door testen, inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Het groot onderhoud vindt altijd in de zomer plaats, buiten het stormseizoen wat loopt van 1 oktober tot half april. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de Hartelkering bij een aannemer uitbesteed. 

Voordat het stormseizoen begint vindt er een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting om de keringen en het operationeel team te testen zodat we zeker weten dat we goed voorbereid het stormseizoen in gaan.

Het sluiten van de Maeslantkering gebeurt volledig automatisch.

Bouw

De Maeslantkering was geen onderdeel van het oorspronkelijke Deltaplan, maar het ontwerp is net zo ingenieus en monumentaal als bij de andere Deltawerken. Voorafgaand aan de bouw onderzocht een onafhankelijke commissie - in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het waterschap - 4 varianten. De commissie toetste de ontwerpen op bouwtijd, kosten en gevolgen voor het bedrijfsleven. Ook beoordeelde ze welke variant het beste in het landschap paste.

Documenten

Maeslantkering: Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg
Factsheet over de Maeslantkering pdf 681 kB / april 2016

Gerelateerde onderwerpen

Stuur door