Deltawerken

Deltawerken

3 sluizen, 6 dammen en 5 stormvloedkeringen vormen samen de Deltawerken. Ze zijn Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater.

Bescherming tegen hoogwater

700 km
bescherming
Rijkswaterstaat bouwde de Deltawerken om ons land te beschermen tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Een groot deel van Nederland ligt immers onder de zeespiegel. Ook vinden veel grote Europese rivieren via ons land hun weg naar zee. Door het vele water en de lage ligging is Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is daarom van levensbelang voor de veiligheid van miljoenen Nederlanders.

De Deltawerken zijn in 2013 uitgeroepen tot het meest prestigieuze waterbouwproject ter wereld

Rijkswaterstaat begon een jaar na de watersnoodramp (1953) met het bouwen van de Deltawerken. In 1997 was het omvangrijke project, met 13 keringen, klaar. Primaire waterkeringen, zoals stormvloedkeringen, beschermen ons nu tegen de zee, rivieren en grote meren. Regionale waterkeringen, zoals dammen en dijken, houden het binnenwater tegen.

Wereldklasse

De Deltawerken zijn in 2013 uitgeroepen tot het meest prestigieuze waterbouwproject ter wereld, door de Internationale Federatie van Ingenieurs. De jury roemt de innovatieve techniek, degelijkheid en duurzaamheid.

De Oesterdam met het strand en de Bergsche Diepsluis.

Sommige Deltawerken hebben ook een verkeersfunctie: over de Hollandsche IJsselkering loopt de Algerabrug.

Bijkomende functies

Het hoofddoel van de Deltawerken is ons te beschermen tegen hoogwater. Maar daarnaast leveren de waterkeringen ook andere voordelen op.

Betere waterkwaliteit

Waterstromen zijn door de aanwezigheid van dammen beter beheersbaar. Dammen laten dagelijks vers water binnen en voeren vuil water af.

Betere landbouwgrond

Dankzij de aanleg van dammen is landinwaarts meer zoet water gekomen. Dit is gunstig voor de landbouw.

Betere bereikbaarheid

Dammen zorgen ervoor dat grote delen van Zeeland gemakkelijker te bereiken zijn voor de binnenvaart, bijvoorbeeld doordat in vaarwegen de getijdenwerking is verdwenen.

Nieuwe natuurgebieden

Drooggevallen zandplaten vormen een nieuw soort waddengebied, zoals het Nationaal Park Oosterschelde.

Nieuwe recreatiegebieden

Op drooggevallen oevers kunt u fietsen en wandelen. Nieuwe stranden zijn populair bij watersporters.

Cultuur

De Deltawerken zijn indrukwekkende bouwwerken. Sommige zijn monumenten, zoals de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen.

Documenten

De Deltawerken: wereldwonder in Zuidwest-Nederland
Brochure over de Deltawerken pdf 1 MB / juli 2016