03 Dammen, sluizen en stuwen

Dammen, sluizen en stuwen

Dammen, sluizen en stuwen beschermen ons tegen overstromingen en zorgen dat drooggelegde gebieden droog blijven.

Kenmerken

  • Een dam is een verhoging die 2 wateroppervlakken van elkaar scheidt. De Afsluitdijk, eigenlijk een dam, scheidt het IJsselmeer van de Waddenzee.
  • Een sluis is ook een scheiding tussen 2 wateren, maar met deuren. Hierdoor is het mogelijk het waterpeil te be├»nvloeden. Sluizen reguleren het waterpeil zodat schepen kunnen passeren.
  • Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. Zo blijft het water op het gewenste peil.