Onze experts over 'Als de dijken breken'

Experts van Rijkswaterstaat over ‘Als de dijken breken’

Wat blijft er van Nederland over als er zich opnieuw een watersnoodramp voltrekt? De EO zond vanaf 5 november 2016 op NPO 1 de nieuwe zesdelige dramaserie ‘Als de dijken breken' uit. Na elke aflevering blikte één van onze experts op het gebied van waterveiligheid terug op de betreffende aflevering. Lees hier de verhalen van onze experts.

Aflevering 1: Harold van Waveren (voorzitter Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging)

‘De natuur is grillig en sterker dan de mens. Daarom moeten mensen ook voorbereid zijn op die hele kleine kans dat het toch een keer misgaat.’
Lees hier het volledige verhaal van Harold van Waveren.

Aflevering 2: Roeland Hillen (directeur 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma)

'We doen alles om onze dijken en duinen sterk te houden. Tegelijkertijd blijft er altijd een kans op een uitzonderlijke gebeurtenis.'
Lees hier het volledige verhaal van Roeland Hillen.

Aflevering 3: Stefan Nieuwenhuis (Adviseur Crisisbeheersing en Informatievoorziening)

'We zorgen ervoor dat vrachtwagens met hulpmiddelen goed het rampgebied kunnen bereiken en slachtoffers kunnen worden vervoerd.'
Lees hier het volledige verhaal van Stefan Nieuwenhuis.

Aflevering 4: Jan Kroos (Adviseur Watermanagementcentrum Nederland)

'Tijdens een grote stormvloed zijn alle schermen van de Waterkamer in Lelystad bemand. 24/7 monitoren we de waterstanden en geven we berichten uit.'
Lees hier het volledige verhaal van Jan Kroos.

Aflevering 5: Marc Walraven (Leider operationeel team Maeslantkering en Hartelkering)

‘Wanneer een grote storm Nederland nadert, dan gaat mijn pieper af en moet ik binnen twee uur bij de Maeslantkering zijn.’
Lees hier het volledige verhaal van Marc Walraven.

Aflevering 6: Edith Kuijper (Crisis Beleidsadviseur DCC-IenM)

'Bij een crisis kijken we continu naar wat de invloed is op burgers, betrekken we communicatie erbij en houden we via de social media in de gaten wat er bij mensen speelt.’
Lees hier het volledige verhaal van Edith Kuijper.