Zandmotor

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

Waarom

  • Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha.
  • Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit.
  • De nieuw gevormde kust beschermt ons land tegen de zeespiegelstijging.
  • Door het verbreden van het strand en de duinen ontstaat 35 ha extra natuur- en recreatiegebied.
  • We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.

Hoe

21,5
miljoen m³ gestort zand
verspreiding zand door wind, golven en stroming

Video

Rijkswaterstaat legde in 2011 de Zandmotor aan. De Zandmotor ligt ten zuiden van Den Haag tussen Ter Heijde en Kijkduin. We hebben zand opgespoten voor de kust, waardoor een schiereiland is ontstaan. Het zand verspreidt zich onder invloed van stroming en wind langs de kust, waardoor de kust breder en veiliger wordt. Tegelijk ontstaat er ruimte voor natuur en recreatie. In de onderstaande video presenteren we de 1e onderzoeksresultaten.

Bekijk de video

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Zandmotor zijn in 2011 afgerond. We houden de ontwikkelingen de komende jaren goed in de gaten. U ondervindt hiervan geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2021
2011 Opspuiten 21,5 miljoen m3 zand
2016 Einde monitoring fase 1, eerste meetresultaten bekend
2021 Einde van fase 2, eindresultaten bekend

De Zandmotor

Onderliggende pagina's