Planning

Samen met grondeigenaren en terreinbeheerders zorgt Rijkswaterstaat voor veilige en natuurlijke uiterwaarden. Afspraken over het beheer worden nu gemaakt. Bekijk op deze pagina hoe ver we zijn.

Terug- en vooruitblik

2022Onderhoud van de uiterwaarden van de grote rivieren is geregeld voor de kerntaken en gebruiksfuncties van Rijkswaterstaat
2020Beheer van opgeleverde grote projecten is georganiseerd en wensen voor beheer en onderhoud van nieuwe projecten hebben vorm gekregen
2018Start integraal Uiterwaardenbeheer Rijkswaterstaat

Deze planning is onder voorbehoud