Uiterwaardenbeheer: voor een veilig rivierengebied

Uiterwaardenbeheer: voor een veilig rivierengebied

Waarom

  • Een uiterwaard is het gebied tussen rivier en dijk. De uiterwaarden zijn nodig om bij hoogwater het rivierwater naar zee af te voeren. Daarmee dragen uiterwaarden bij aan een veilig riviergebied.
  • In de afgelopen jaren zijn er grote rivierenprojecten gerealiseerd om meer ruimte te geven bij hoogwater en om het leefgebied voor planten en dieren te verbeteren.
  • Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water richting zee belemmeren. We toetsen begroeiing daarom aan de Vegetatielegger.

Alle doelen en resultaten

Hoe

70.000
ha uiterwaarden duurzaam beheren

Terug- en vooruitblik

2022Onderhoud van de uiterwaarden van de grote rivieren is geregeld voor de kerntaken en gebruiksfuncties van Rijkswaterstaat
2020Beheer van opgeleverde grote projecten is georganiseerd en wensen voor beheer en onderhoud van nieuwe projecten hebben vorm gekregen
2018Start integraal Uiterwaardenbeheer Rijkswaterstaat

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud

Informatie voor grondeigenaren

Eigenaren van grond in de uiterwaarden kunnen het vegetatiebeheer zelf doen conform de Vegetatielegger, of ze kunnen het beheer laten uitvoeren door Rijkswaterstaat.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rondom het beheer van de uiterwaarden van de Nederlandse rivieren? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Zie ook

Onderliggende pagina's