03 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Onderhoud

  1. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Begroeiing in de uiterwaarden en ophopend vuil in struiken kunnen de doorstroming van een rivier belemmeren. Goed onderhoud van begroeiing is daarom erg belangrijk. Samen met Ruimte voor de Rivier en Maaswerken zorgt het programma Stroomlijn ervoor dat de rivieren het water veilig kunnen afvoeren, nu en in de toekomst.

  2. Via lokale kranten, de gemeente en de pagina Stroomlijn blijft u op de hoogte van werkzaamheden in de uiterwaarden in uw buurt. Eigenaren en beheerders van terreinen in de uiterwaarden waar Stroomlijn ingrijpt, informeren we persoonlijk over de inventarisatie, de voortgang en de mogelijke gevolgen van het verwijderen van de begroeiing.

    Tijdens de periode van terinzagelegging van de plannen is er mogelijk een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Rijkswaterstaat is daarbij aanwezig om uitleg te geven over Stroomlijn.

  3. Nee, dat is niet de bedoeling. We inventariseren eerst welke begroeiing weg moet en wat kan blijven staan. Dan pas gaan we aan de slag. Bovendien werken we in een logische volgorde aan de uiterwaarden, zodat de gebieden goed op elkaar zijn afgestemd.

Planten en dieren

  1. Ja. Natuurlijk verwijderen we niet zomaar alle planten en bomen uit het rivierengebied. We hebben eerst uitgezocht welke planten en diersoorten er in het gebied leven. Aan de hand van deze gegevens bepalen we waar we begroeiing verwijderen.

Inzien en bezwaar

  1. Ja, dat kan. De plannen voor de stroomlijnmaatregelen liggen ter inzage bij het gemeentehuis. Op de gemeentepagina’s van huis-aan-huisbladen is te lezen vanaf welke datum en hoelang u de plannen kunt bekijken.

  2. Ja, tijdens de vergunningprocedure kunt u bezwaar maken. Op de gemeentepagina van huis-aan-huisbladen vindt u de vergunningen. Hierin staat ook waar u uw bezwaar kunt indienen en binnen welke termijn.