02 Planning

Tot voorjaar 2018 voeren we onderhoud uit aan een deel van de begroeiing in de uiterwaarden van de Waal, Merwerde, Maas, IJssel, Nederrijn, Lek, Bergsche Maas en het Pannerdensch Kanaal.

Gereed: medio 2018
Najaar 2015 - maart 2016 Uitvoering op meerdere locaties langs de IJssel, Lek, bedijkte Maas, Bergsche Maas, Boven Merwede, Waal, Merwede, Pannerdensch kanaal
Begin 2015 - juli 2016 Aanvraag vergunningen
Najaar 2016 - medio 2018 Uitvoering op meerdere locaties langs uiterwaarden IJssel, Lek, bedijkte Maas, Bergsche Maas, Boven Merwede, Waal, Merwede, Pannerdensch kanaal

Deze planning is onder voorbehoud.