01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren.

We hebben zorgvuldig onderzocht hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt. Zo kunnen we voor elke uiterwaard bepalen welke ingreep in de begroeiing het grootste effect heeft op de waterstand. 

De werkzaamheden voeren we niet zelf uit. Dit doen 4 gespecialiseerde bureaus, samen met eigenaren en beheerders. Zij voeren verschillende soorten ingrepen uit, op plekken waar het water bij hoogwater het hardste stroomt: de stroombaan.

Wat gaan we doen?

  • We onderzoeken welke begroeiing we kunnen verwijderen.
  • We verwijderen bomen en struiken uit de stroombaan.
  • In dichtbegroeide rietlanden verwijderen we wilgen.

Juiste balans tussen veiligheid en natuur

Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bever, kwartelkoning en stroomdalgrasland. Zo zorgen we voor een veiliger rivierengebied, waarin ook de natuur de ruimte krijgt.

Vegetatielegger

Om ook op lange termijn bij te dragen aan een veilig rivierengebied, hebben we in de Vegetatielegger vastgelegd waar welk type begroeiing in de uiterwaarden is toegestaan. Met behulp van deze Legger regelen we het onderhoud aan de begroeiing.

Samenhang met Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

Stroomlijn is niet het enige programma van Rijkswaterstaat dat gericht is op de veiligheid van bewoners in het rivierengebied. Met de programma’s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken geven we het water meer ruimte zodat de kans op overstromingen vermindert. De stroomlijnmaatregelen zijn meegenomen in de planvorming van deze programma's. Zo versterken ze elkaar.