Programma Stroomlijn

Waarom

  • Het regent vaker en harder. Hierdoor krijgen rivieren vaker te maken met hoogwater.
  • Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren.
  • Als het water niet goed doorstroomt, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe.

Alle doelen en resultaten

Hoe

In de uiterwaarden verwijderen we begroeiing op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt.

Video: stroomlijnmaatregelen

VOICE-OVER: Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Zo worden de hoogwaterstanden in de Nederlandse rivieren steeds extremer. Onze rivieren moeten al dit water wel veilig kunnen afvoeren naar de zee. Daarom werken we in Nederland doorlopend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied. Naast ruimte voor de rivier is goed beheer en onderhoud van de uiterwaarden erg belangrijk. Op het moment dat struiken en bomen in de stroombaan van de rivier staan kan dit leiden tot onveilige situaties. (Een animatie van een rivier.) Bij hoogwater, als de uiterwaarden mee gaan stromen kan die begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Struikgewas bijvoorbeeld vertraagt de stroomsnelheid aanzienlijk doordat alle takken samen een behoorlijke oppervlakte vormen. Dit effect wordt steeds sterker omdat zich drijvend vuil ophoopt in die struiken. Het effect is, door de lagere stroomsnelheid, dat de waterstand stijgt. Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt kan er bepaald worden welke ingreep in de begroeiing het grootste effect heeft op de hoogwaterveiligheid. Er worden verschillende soorten stroomlijn-ingrepen uitgevoerd. We verwijderen soms grote hoeveelheden bomen en struiken op plekken waar de rivier hard stroomt of niet heel breed is. Als het moet, halen we soms zelfs een wat groter bos weg. Dichtbegroeide rietlanden worden weer doorstroombaar gemaakt door wilgen te verwijderen. Dit zorgt niet alleen voor een betere doorstroming maar past ook goed bij natuurbeheer van rietlanden. Maar meestal betreffen de stroomlijn-ingrepen het verwijderen van kleinere hoeveelheden bomen of struiken verspreid over grotere gebieden. Ook is maatwerk mogelijk zoals het weghalen van de lage begroeiing uit een bos of het verwijderen van de onderste takken van bomen bij oude bossen. Een bos blijft dan een bos maar staat niet meer als groene muur in de uiterwaarden. Waardevolle hagen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met beschermde dier- en plantensoorten zoals de bever, kwartelkoning en stroomdalgrasland. Dit is het programma Stroomlijn in de praktijk. Zo zorgen we samen voor een veilig en natuurlijk rivierengebied. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit is een productie van Rijkswaterstaat.)

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten eind augustus 2015. We werken bij voorkeur in augustus en september, maar ook tussen oktober en maart kunnen werkzaamheden plaatsvinden. De eigenaren en beheerders van de betreffende uiterwaarden informeren we persoonlijk; omwonenden houden we op de hoogte via informatiebijeenkomsten, de gemeente en regionale media.

Waar en wanneer

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2018 in 5 deelgebieden aan een betere doorstroming van rivieren. Dit doen we door in overleg met grondeigenaren, gemeenten en andere belanghebbenden begroeiing weg te halen.

Gereed: medio 2018

Bekijk de planning

Gedetailleerde planning is terug te vinden op de pagina’s van het betreffende deelgebied.

Deelgebieden

Documenten

Onderhoud uiterwaarden
Flyer met informatie voor grondeigenaren om begroeiing in de uiterwaarden te onderhouden pdf 166 kB / augustus 2016
Stroomlijn, werk in uitvoering (juli 2016)
Factsheet Programma Stroomlijn pdf 1 MB / juli 2016
Factsheet Stroomlijn
Overzicht van de Stroomlijnmaatregelen pdf 150 kB / juli 2016

Vergunningen

De vergunningen die Rijkswaterstaat voor het programma Stroomlijn aanvraagt kunt u digitaal bekijken. Op de website Coördinatie Stroomlijn staan alle (ontwerp)besluiten per deelgebied, inclusief bijbehorende documenten.

Vraag en antwoord

Houdt Stroomlijn rekening met beschermde dier- en plantsoorten?

Ja. Natuurlijk verwijderen we niet zomaar alle planten en bomen uit het rivierengebied. We hebben eerst uitgezocht welke planten en dieren er in het gebied leven. Aan de hand van deze gegevens bepalen we waar we begroeiing verwijderen.

Kan ik de plannen inzien?

Ja, dat kan. De plannen voor de stroomlijnmaatregelen liggen ter inzage bij het gemeentehuis. Op de gemeentepagina’s van huis-aan-huisbladen zal te lezen zijn vanaf welke datum en hoelang u de plannen kunt bekijken.

Toon alle vragen

Ons water