xx Grensmaas

Onderliggende pagina's

Grensmaas

Rijkswaterstaat werkt in de Grensmaas aan de bescherming tegen hoogwater door de rivier meer ruimte te geven. Dat doen we door de stroomgeul te verbreden en uiterwaarden te verlagen.

De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas, dat ten noorden van Maastricht begint en stroomafwaarts loopt tot aan Roosteren.

Resultaten

De maatregelen zorgen ervoor dat de waterstanden bij hoogwater tot een meter lager zijn. Tegelijkertijd levert de verruiming van de rivier een afwisselender landschap op. Er ontstaan natte en droge stukken, waar meer plant- en diersoorten kunnen leven dan nu. De natuur krijgt in een gebied van ongeveer 1100 ha vrij spel om zich te ontwikkelen.

Samenwerking

Het Grensmaasproject wordt voor het grootste deel voor eigen rekening en risico uitgevoerd door het Consortium Grensmaas. Dit consortium van bedrijven en organisaties realiseert een veiliger en natuurlijker Maas. Om dit project te kunnen financieren, mag het consortium 53 miljoen ton grind winnen. Rijkswaterstaat is contractpartner van het consortium.

Onderliggende pagina's