05 Waar werken we?

Waar werken we?

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact. Bekijk hier waar we werken.

Waddenkust

Vlieland-Midden

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

1,6 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Vlieland-Midden, tussen strandpaal 41 en 47

Wie

Rohde Nielsen A/S

Wanneer

Maart tot september 2021

Waarom

Het zand voor de kust van Vlieland verplaatst zich langzaam maar zeker richting het Waddengebied. Het kustfundament, het gebied tussen de duinen en de zeebodem op -20 m NAP, kan daardoor niet voldoende meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarom brengen we 1,6 miljoen m3 zand aan op de zeebodem vlak voor de kust.

Texel-Noord

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

1,5 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Texel-Noord, tussen strandpaal 25 en 28

Wie

Boskalis

Wanneer

Juni tot en met oktober 2021

Waarom

De Noordzeekust van Texel-Noord slijt continu (erosie) door golven, wind en stroming. Vooral in de ondiepe vooroever wordt veel zand afgevoerd. In overleg met de plaatselijk belanghebbenden brengen we geen zand aan bij natuurgebied de Slufter, maar wel ten noorden van dit gebied. Zo handhaven we de Basiskustlijn, kan het kustfundament (het gebied tussen de duinen en de zeebodem op -20 m NAP) meegroeien met de zeespiegelstijging en blijft het recreatiestrand aan de Noordkop van Texel in goede conditie.

Texel-Midden

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

4,5 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Texel-Midden, tussen strandpaal 14 en 23

Wie

Boskalis

Wanneer

Maart tot en met juni 2021

Waarom

De Noordzeekust van Texel-Midden slijt continu (erosie) door golven, wind en stroming. Rijkswaterstaat brengt hier gemiddeld elke 4 jaar zand aan op de kust om de kustveiligheid te waarborgen, met ruimte voor recreatie en de natuur. In 2016 brachten we voor het laatst zand aan op de zeebodem vlak voor de kust en in 2018 op het strand. Dit jaar brengen we opnieuw zand aan op de zeebodem, en volgend jaar op het strand.

Texel-Zuidwest

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het hoger en breder te maken

Hoeveel

1 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand van Texel-Zuidwest, tussen strandpaal 9 en 13

Wie

Boskalis

Wanneer

April tot en met juni 2021

Waarom

De Noordzeekust van Texel-Zuidwest slijt continu (erosie) door golven, wind en stroming. Daarom brengt Rijkswaterstaat hier regelmatig zand aan op de kust. Zo waarborgen we de kustveiligheid, met ruimte voor recreatie en de natuur. In 2017 brachten we voor het laatst zand aan op het strand. Om de verdere erosie kustachteruitgang tegen te gaan, brengen we dit jaar opnieuw zand aan op het strand.

Hollandse kust

Julianadorp

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het hoger en breder te maken

Hoeveel

1,1 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand tussen strandslag Donkere Duinen en strandslag Julianadorp

Wie

Van den Herik

Wanneer

December 2020 tot en met maart 2021

Waarom

Vlak voor de kust van Julianadorp ligt een diepe geul: het Marsdiep. Deze diepe geul verplaatst zich langzaam richting het strand. Hierdoor kan de kust verzwakken. Daarnaast verplaatst het zand voor de kust van Julianadorp zich continu richting het noorden, waardoor er te weinig zand overblijft. Hierdoor slijt de kust bij Julianadorp voortdurend (erosie). In 2015 hebben we hier een strandsuppletie uitgevoerd en in 2019-2020 zowel een vooroeversuppletie als een geulwandsuppletie. Nu is een herhaling nodig van de strandsuppletie om de kustlijn te herstellen. Zo blijven de belangrijkste functies van het gebied, veiligheid en recreatie, behouden.

Noordwijk

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

5,5 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Noordwijk, tussen strandpaal 73 en 84

Wie

(nog niet gegund)

Wanneer

2021-2022

Waarom

Het positieve effect van de laatste vooroeversuppletie (2002) op de kustlijn neemt de afgelopen jaren af. Rijkswaterstaat voorziet de kust van Noordwijk daarom weer van voldoende zand voor het komende decennium. Zo blijft de kustveiligheid gewaarborgd, met ruimte voor recreatie en de natuur.

Wassenaar

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

3 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Wassenaar, tussen strandpaal 91 en 97

Wie

(nog niet gegund)

Wanneer

2021-2022

Waarom

Het positieve effect van de laatste vooroeversuppletie (2002) op de kustlijn neemt de afgelopen jaren af. Rijkswaterstaat voorziet de kust van Noordwijk daarom weer van voldoende zand voor het komende decennium. Zo blijft de kustveiligheid gewaarborgd, met ruimte voor recreatie en de natuur.

Deltakust

Goeree-Noordwest

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het hoger en breder te maken

Hoeveel

1,1 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand van Goeree-Noordwest, tussen strandpaal 12 en 16,2

Wie

Rohde Nielsen A/S

Wanneer

Februari tot en met mei 2021

Waarom

De kustlijn van het noordwestelijke deel van Goeree-Overflakkee bij Ouddorp slijt continu (erosie) door golven, wind en stroming. Ook verplaatst de zandhaak ‘Bollen van de Ooster’ zich langs de kust. Om te voorkomen dat er te weinig zand in de ondiepe vooroever aanwezig blijft om de plaatselijke zeedijk (het Flaauwe Werk) te ondersteunen, voert Rijkswaterstaat hier een strandsuppletie uit.

Schouwen-West

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het hoger en breder te maken

Hoeveel

800.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Schouwen-Westkop, tussen strandpaal 11 en 17

Wie

Rohde Nielsen A/S

Wanneer

September tot en met december 2021

Waarom

In de pilot ‘Slimmer omgaan met zand op Schouwen’ is afgesproken dat Rijkswaterstaat tussen 2016 en 2020 geen zand op de kust van Schouwen-Westkop aan zou brengen. In 2017 is er in een klein gedeelte van dit pilotgebied toch zand op het strand aangebracht, omdat anders de drinkwaterwinning in het geding zou komen. Om ook ruimte te kunnen blijven bieden aan bijvoorbeeld recreatie en de natuur brengen we dit jaar weer zand aan tussen strandpaal 11 en 17.

Noord-Beveland - De Banjaard

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het strand hoger en breder te maken

Hoeveel

370.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Noord-Beveland, tussen strandpaal 1,6 en 3,2

Wie

(nog niet gegund)

Wanneer

2021-2022

Waarom

Rijkswaterstaat spuit gemiddeld elke 4 tot 5 jaar het strand van Noord-Beveland op. In 2018 deden we dit voor het laatst. Om hier de Basiskustlijn te kunnen handhaven, is een herhaling van deze strandsuppletie gepland voor 2021-2022.

Walcheren - Breezand

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het strand hoger en breder te maken

Hoeveel

500.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Breezand, tussen strandpaal 5,8 en 7,2

Wie

(nog niet gegund)

Wanneer

2021-2022

Waarom

Om de Basiskustlijn te kunnen handhaven en om de erosie van de duinen tegen te gaan, spuit Rijkswaterstaat het strand van Breezand op.

Westkapelle - Zoutelande

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het hoger en breder te maken

Hoeveel

900.000 m3 zand

Waar

Op het strand tussen Westkapelle en Zoutelande, tussen strandpaal 21 en 28

Wie

Van den Herik

Wanneer

Maart tot en met juni 2021

Waarom

De kust van Zuidwest-Walcheren slijt continu (erosie) door golven, wind en stroming. Rijkswaterstaat brengt daarom regelmatig zand aan op het strand tussen Westkapelle en Zoutelande. In 2016 gebeurde dit voor het laatst. Om de kustveiligheid te waarborgen en ruimte te bieden voor recreatie en de natuur is een herhaling van deze strandsuppletie nodig.

Dishoek - Vlissingen

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand om het hoger en breder te maken

Hoeveel

820.000 m3 zand

Waar

Op het strand tussen Dishoek en Vlissingen, tussen strandpaal 29 en 35

Wie

Van den Herik

Wanneer

Voorjaar – najaar 2021

Waarom

De kust van Zuidwest-Walcheren slijt continu (erosie) door golven, wind en stroming. Rijkswaterstaat brengt daarom regelmatig zand aan tussen Dishoek en Vlissingen. In 2016 gebeurde dit voor het laatst. Om de kustveiligheid te waarborgen en ruimte te bieden voor recreatie en de natuur is een herhaling van deze strandsuppletie nodig, met uitzondering van het strand bij Westduin. Hier is in mei 2020 nog (versneld) zand gesuppleerd, omdat anders de waterveiligheid in het geding zou komen.