03 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Zand opspuiten is relatief goedkoop, zeker op de lange termijn. Het is flexibel en gemakkelijk aan te brengen. Bovendien sluit zand aan bij het natuurlijke karakter van de zee, het strand en de duinen.

 2. We brengen bij voorkeur zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust. Door wind, getij en stroming verplaatst het zand op natuurlijke wijze geleidelijk naar het strand. Deze methode veroorzaakt geen overlast voor strandbezoekers. 
   
  Soms is het niet mogelijk om zand in zee aan te brengen, bijvoorbeeld als er een diepe geul vlak voor de kust ligt. Of is er een snel herstel van het strand nodig. Dan spuit Rijkswaterstaat het zand op het strand. Het voordeel is dat het strand dan direct een stuk hoger en breder is. Doordat we het zand via pijpleidingen vanaf de baggerschepen op het strand moeten spuiten, is er meer hinder voor de strandbezoekers. Ook is deze methode duurder.

 3. Het zand komt van de Noordzeebodem, zo’n 10 km van de kust. Soms gebruiken we zand dat we winnen bij het verbreden of verdiepen van vaargeulen.

Werkzaamheden

 1. Kustonderhoud doen we het hele jaar door. Vanwege het hoogseizoen voor strandrecreatie wordt er in juli en augustus niet gewerkt op het strand.

 2. De werkzaamheden voor het kustonderhoud zijn tot 2020 ingepland. Van sommige projecten is nog niet bekend wanneer ze precies uitgevoerd worden. Dat komt omdat Rijkswaterstaat opdrachtnemers meestal een periode van 2 jaar de tijd geeft waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, wordt dit op de planning aangepast.

 3. De opdrachtnemer heeft hierdoor de mogelijkheid het werk zo efficiënt mogelijk in te plannen qua beschikbaarheid van zijn materieel/schepen. Dit betaalt zich terug in lagere kosten voor het onderhouden van de kust.

 4. Bij het kustonderhoud maken we gebruik van een sleephopperzuiger. Dit is een bepaald type baggerschip. Het schip heeft een grote arm met een zuigkop (een soort enorme stofzuiger) die over de bodem sleept om zand op te zuigen. Het zand wordt opgeslagen in het laadruim en vervoerd naar de plek waar het kustonderhoud plaatsvindt.

Meten

 1. In 1990 is besloten dat de kustlijn niet verder landwaarts mag verschuiven. Er is toen een basiskustlijn bepaald. Als uit kustmetingen blijkt dat op een bepaalde plek de kust smaller is dan deze basiskustlijn, kijken we of onderhoud nodig is. De basiskustlijn is sinds 1990 een aantal keer aangepast, bijvoorbeeld op plekken waar de kust versterkt en uitgebouwd is.

 2. Jaarlijks meten we de kust met boten en vliegtuigen. Door deze metingen weten wij hoe onze kust verandert en op welke plekken de kust afneemt of juist groeit.