015 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De kust zorgt niet alleen voor bescherming tegen overstroming, maar biedt ook ruimte aan natuur en is een belangrijke plek voor recreatie en drinkwaterwinning. Door wind, zee en stroming verdwijnt er meer zand van de kust dan er aangevoerd wordt.

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houden we de kustlijn op zijn plaats en beschermen we Nederland tegen overstroming uit zee. Daarnaast laten we de kust meegroeien met de huidige (waargenomen) zeespiegelstijging.

De kust van... Deltacommissaris Peter Glas

Aan de kust komen veiligheid, natuur, economie, drinkwaterwinning en recreatie samen. In de serie ‘De kust van...’ duiken we in de persoonlijke verhalen achter de verschillende facetten van kustlijnzorg. In deze aflevering zien we wat de kust betekent voor Deltacommissaris Peter Glas.

VOICE-OVER: Met het Rijkswaterstaat-programma Kustlijnzorg houden we de Nederlandse kust in topconditie. Daardoor blijven we beschermd tegen de zee. Maar we zorgen ook voor een goede balans tussen de verschillende functies van de kust zoals veiligheid, natuur, economie, drinkwaterwinning en recreatie. In 'De kust van ' duiken we in de persoonlijke verhalen achter de verschillende facetten van Kustlijnzorg. (Beeldtitel: De kust van...) PETER GLAS: Als kind kwam ik heel veel op het strand. Greppeltjes graven, kastelen, en dan de vloed, en kijken hoelang die blijft. Ik heb er echt wat mee. (Glas wandelt over een strand.) Het instituut Deltacommissaris, ik ben het natuurlijk, maar het is ook een instituut. In de wet is verankerd dat er een Deltaprogramma is en er is een Deltafonds om projecten tot stand te kunnen brengen. En wij kijken eigenlijk met het Deltaprogramma, met Rijk en regio naar de verdere toekomst. Hoe gaat het met deze delta? Hoe houden we het hier veilig? (Glas loopt naar de onstuimige zee.) We zien een aantal zaken die best zorgwekkend zijn. De zeespiegel, die sneller lijkt te gaan stijgen dan we de afgelopen eeuwen hebben meegemaakt de extremen van het weer. We hebben een Kennisprogramma Zeespiegelstijging ingesteld. En de komende vijf jaar gaan we dat onderzoeken. Hoe staat het met het smelten van de poolkappen? Hoelang kunnen we de huidige strategie met een kustfundament in stand houden, en met zandsuppleties volhouden? Maar ook de 'wat als'-vraag. Wat als het drie of vier meter wordt? Wat zijn dan onze opties als land, als delta, als Nederlanders? Daarop voorbereid zijn, daar ons ook op aanpassen op, wat wij zeggen, een adaptieve manier, dat is de opgave en dat kunnen we alleen maar samen. (Via een trap verlaat Glas het strand.) Duinen, dijken en Deltawerken dat blijft het antwoord voor de veiligheid van onze delta. Maar we kijken ook naar de toekomst, met het Deltaprogramma en met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. En zand blijft voor het handhaven van ons kustfundament ook de komende dertig jaar het antwoord. Ik kan iedereen die hier vlak bij de kust woont, zeggen: Jullie zitten echt veilig. Maar veiligheid is nooit gegarandeerd, dus we zijn ook kwetsbaar. En dat besef, dat we veilig zijn en tegelijkertijd kwetsbaar dat wil ik meegeven. En dat betekent dat we ook een opgave hebben een opdracht hebben om het veilig te houden. En dat betekent nu investeren, nu bouwen aan het Nederland, aan de delta van morgen en overmorgen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud.) VREDIGE MUZIEK DIE WEGEBT (Samen met onze partners houden we de kustlijn op z'n plek, doen we onderzoek naar de ecologische gevolgen van zandwinning en zandsuppleties en zoeken we naar duurzame oplossingen voor kustonderhoud. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)