02 Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning en aanpak van ons onderzoek naar duurzaam kustonderhoud.

Wanneer

Gereed: eind 2020
Januari 2017

Start onderzoeken Nederlandse kust

September 2017 Start nulmetingen langs Nederlandse kust
2018

Pilotsuppletie Amelander Zeegat

2019 Oplevering onderzoeksrapporten
2020
  • Advies over kustbeleid gereed
  • Eindcongres Kustgenese 2.0

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderzoeksterreinen

We doen onderzoek op verschillende terreinen. Deze zogenoemde onderzoekslijnen zijn:

Bij het invullen van deze onderzoekslijnen speelt datamanagement een grote rol. Ook voeren we het onderzoek uit volgens het principe van 'lerend werken', waarbij we leren van andere onderzoeken en onze eigen pilotsuppletie.

Financiering en organisatie

Kustgenese 2.0 komt voort uit het Deltaprogramma 2015. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever. Kustgenese 2.0 is onderdeel van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). De onderzoekslijnen worden voor het grootste deel gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en deels door partners vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Samenwerking

Binnen Kustgenese 2.0 werken veel mensen samen. Het zijn promovendi van de universiteiten van Delft, Utrecht en Twente (SEAWAD), onderzoekers van onderzoeksinstituut Deltares en medewerkers van Rijkswaterstaat, de Rijksrederij, het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, lokale overheden en provincies. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld met het NKWK, het Deltaprogramma en de onderzoeksprojecten ShoreScape (bebouwing en zandbescherming in het duingebied), PROCOAST (kustonderzoek voor de kust van Petten), Naturalis en Interreg Building with Nature (een Europees kennisprogramma met onder andere Noorwegen, Duitsland, Zweden, Belgiƫ, Denemarken en Schotland).

Meedoen?

Voert u onderzoek uit op het gebied van bovenstaande onderwerpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Landelijke Informatielijn via 0800-8002 (gratis) of vul het contactformulier in. We werken graag samen aan kennisontwikkeling voor een veilige en aantrekkelijke kust.