Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Waarom

  • We versterken de kust door jaarlijks zand aan te brengen (zandsuppleties)
  • Klimaatverandering en bodemdaling vragen om een nieuwe langetermijnvisie voor het kustonderhoud.
  • Daarom zoeken we naar nieuwe manieren om met zandsuppleties de kust te onderhouden.
  • Zo beschermen we Nederland ook na 2020 tegen het water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

Onderzoeken langs de Noordzeekust en pilotproject in Waddenzee

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er wordt geen hinder verwacht.

Wanneer

Gereed: juni 2020
2019 Oplevering onderzoeksrapport
2020

Advies over kustbeleid gereed

Bekijk de volledige planning

Kustgenese 2.0

VOICE-OVER: Ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Samen met andere waterbeheerders beheert en beschermt Rijkswaterstaat de kust. Dat doen we met harde en zachte weringen en zandsuppleties. (Een man plant helmgras. Boven op een grote buis waar donker water uit stroomt, staat een meeuw.) LEVENDIGE MUZIEK In het Deltaprogramma 2015 is opgenomen dat onze kust veilig, economisch sterk en aantrekkelijk moet zijn. Kustgenese 2.0 komt voort uit dat Deltaprogramma en verzamelt kennis over het gedrag en het systeem van onze kust. (In een auto die over het strand rijdt, werkt een man op een laptop.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER Kustgenese 2.0 wordt uitgevoerd in opdracht van DG Ruimte en Water. Onder de vlag van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken waterbeheerders, marktpartijen en universiteiten nauw samen. (Een vrouw spreekt een groep mensen toe. Golven rollen het strand op.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER Hoeveel zand is er nodig om mee te groeien met de zeespiegelstijging? Waar kunnen we dat zand op de meest efficiënte manier neerleggen? (Een schip spuit zand in zee.) En hoe gebruiken we de kust, nu en in de toekomst? (Een kustgebied vanuit de lucht.) Deze en andere vragen onderzoeken we de komende jaren in zes deelprojecten. (Boven bomen steekt een vuurtoren uit.) We onderzoeken hoe we kustbeheer op de lange termijn het beste kunnen inrichten. (Een animatie van stijgend water.) De zeespiegelstijging en bodemdaling nemen we nauwkeurig onder de loep en we analyseren de uitwisseling van zand tussen bijvoorbeeld de Waddenzee en de Noordzee. We bereiden de uitvoering van een pilotsuppletie in het Amelander Zeegat voor. De ecologie van de zeebodem volgen we op de voet en we onderzoeken wat de zandsuppleties voor invloed hebben op bijvoorbeeld de zeehond, stern en zwarte zee-eend. (Op een zandbank liggen zeehonden.) Natuurlijk toetsen we onze ideeën. Bestaande projecten, zoals de Zandmotor en toekomstige projecten, zoals de pilotsuppletie in het Amelander Zeegat houden we nauwlettend in de gaten. Zo leren we wat de effecten van onze aanpak zijn. (Wuivend helmgras.) We kijken hoe we het duingebied zo kunnen inrichten dat de kust duurzaam, aantrekkelijk en economisch sterk is. En we onderzoeken wat de beste locatie voor zandwinning is. Met al die kennis en data bouwen we een datamanagementsysteem dat voor iedereen beschikbaar wordt. Dat helpt ons om gefundeerde beslissingen te nemen. Kustbescherming, wetenschap en internationale samenwerking komen samen in Kustgenese 2.0. Het onderzoeksprogramma eindigt in 2020 en leidt tot een beleidsadvies voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse kust. Zo kunnen we ook in de toekomst veilig genieten van onze prachtige kust. (Beeldtekst: Kustgenese 2.0. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat) en Interreg North Sea Region. Building with Nature. European Regional Development Fund. Copyright 2017.)

Meer informatie

Kijk op de pagina van Kustgenese 2.0 voor meer uitgebreide informatie over dit programma en de onderzoekslijnen.