08 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat en de waterschappen controleren regelmatig de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen. Waterkeringen die niet in orde zijn, verstevigen we. In de Hoogwaterbeschermingsprogramma's leggen we vast welke waterkeringen we wanneer aanpakken.

(De ronddraaiende aarde vanuit de ruimte. De beeldtekst '71% water' verschijnt. Een wateroppervlak weerspiegelt de mast van een zeilboot. Naast een sloot staan koeien. Beeldtekst: water betovert. Water bedreigt. Tussen hoge gebouwen ligt een ondergelopen straat.) STUWENDE MUZIEK TOT AAN HET EIND VAN HET PROGRAMMA (Een kaart van Nederland. Beeldtekst: delta van Europa. Klimaatverandering en bodemdaling. Donkere animatiewolken waaruit regen naar beneden valt, drijven langs een thermometer die een hoge temperatuur aangeeft.) (De kaart van Nederland. Beeldtekst: 60% overstroombaar gebied. 9 miljoen mensen. 1953. Een doorgebroken dijk. Beeldtekst: 1995. Een ondergelopen straat. Beeldtekst: 2013. Een overstroomd gebied.) (Voor een duintrap verschijnt de beeldtekst: Hoogwaterbescherming, de volgende ramp zijn we voor... ...slimmer beter en mooier. Aan weerszijden van de Afsluitdijk ligt water. Beeldtekst: 3.767 kilometer aan dijken... ...en duinen...) (...668 sluizen en gemalen... ...beschermen ons. Kleine golven rollen tegen een dijk aan.) (Beeldtekst: waterkeringen toetsen... ...en versterken... ...doen we samen. Een voor een verschijnen de woorden: innovatief, overheid, kennisinstellingen, markt, omgeving. Een strand met witte huisjes.) (Mensen kijken naar werkzaamheden aan de kust. Beeldtekst: vernieuwend. Op een strand staan onder andere graafmachines. Boven op een dijk ligt een gekleurde weg. Beeldtekst: creatief. Een grote pijp ligt voor een deel in zee.) (Een kustgebied. Beeldtekst: soms met zand. Tussen een graslandschap en water ligt een verharde dijk. Beeldtekst: soms met steen.) (Mensen zitten op een kade. Beeldtekst: lokaal. Met bewoners. Boven een dijk verschijnt de beeldtekst: leven, wonen en werken met water.) (Een eilandje met een boom in het midden. Kinderen zitten in opblaasbootjes die in het water liggen bij een woonwijk. In een overstroomd natuurgebied staat een tafeltje met twee bankjes. Beeldtekst: nooit vanzelfsprekend. Een fietser staat bij een pad dat onder water ligt.) (Rondom de beeldtekst 'Hoogwaterbeschermingsprogramma' staan de logo's van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Deltaprogramma en Ons Water. Beeldtekst: want water wacht niet. De zin verdwijnt en het beeld wordt zwart.)

Al bijna 65 jaar is er in Nederland niemand meer omgekomen bij overstromingen. Mede dankzij onze dijken. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we sinds 2015 nog strengere veiligheidsnormen. Hierdoor staan Rijkswaterstaat en de waterschappen de komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Opgave Hoogwaterbeschermingsprogramma

Meer dan 1.100 km dijken en bijna 500 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs de kust, langs de meren en de grote rivieren. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk en op dijkversterking. 

Want een dijk is meer dan een waterkering alleen. Door krachten bundeling binnen de alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat maken wij het verschil. Op volle kracht maken wij - als Dijkwerkers - een enorme professionaliseringsslag in onze complexe waterveiligheidsopgave. Want we moeten de dijken van Nederland op een slimmere en innovatieve manier sterker maken, met minder geld.

Dit gebeurt in het Deltaplan Waterveiligheid, een dijkversterkingsprogramma waar Nederland € 7,4 miljard voor uittrekt.

Documenten

Brochure veilige dijken, dammen en duinen
Een brochure over hoe Rijkswaterstaat en waterschappen ervoor zorgt dat primaire waterkeringen in orde blijven pdf 842 kB / april 2016