02 Wettelijk toetsinstrumentarium

onderliggende pagina's

Onderzoek en toetsing waterkeringen

Beheerders van de belangrijkste Nederlandse waterkeringen toetsen iedere zes jaar of de keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze toetsing is verplicht volgens de Waterwet. Het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) bevat de methoden en regels die ze bij de toetsing moeten gebruiken.

Waterkeringen

De verplichte zesjaarlijkse toetsing geldt voor de dijken en duinen langs de kust, de grote meren en de grote rivieren en voor dammen, zoals de Brouwersdam en de Afsluitdijk. Deze waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat en waterschappen.

Als uit de toetsing blijkt dat een waterkering niet aan de veiligheidseisen voldoet, moet de beheerder deze kering verbeteren.

Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI)

Voor het beoordelen van de veiligheid van de waterkeringen moeten alle beheerders gebruik maken van het WTI. Het WTI bestaat uit drie onderdelen:

  • hydraulische randvoorwaarden (HR)
    de waterstanden en golfgroottes waarvan beheerders moeten uitgaan bij de toetsing
  • voorschrift toetsen op veiligheid (VTV)
    de methoden en rekenregels die beheerders moeten gebruiken bij de toetsing
  • ondersteunende (reken)software

Onderzoek

Het nieuwe toetsinstrumentarium moet in 2017 beschikbaar zijn. Om de veiligheid van de waterkeringen dan nog nauwkeuriger te kunnen toetsen, verbeteren we de regels en modellen in het WTI.

Hiervoor is meer inzicht nodig in de sterkte van waterkeringen, de mechanismen die tot bezwijken kunnen leiden en de waterstanden en golfgroottes die onder extreme omstandigheden optreden. Om dat inzicht te vergroten, startte het ministerie van Infrastructuur en Milieu enkele jaren geleden het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW).

Begin 2012 zijn SBW en het programma om het WTI te actualiseren samengevoegd. Ze vormen nu één programma dat Rijkswaterstaat samen met Deltares en verschillende marktpartijen uitvoert.

Nieuwe norm

Het nieuwe toetsinstrumentarium is in 2017 gereed. In dit instrumentarium verwerken we ook de nieuwe norm voor de waterveiligheid, waarover de minister in 2014 een besluit neemt. De nieuwe norm wordt in 2017 wettelijk vastgesteld.

Ons water

Gerelateerde onderwerpen

Stuur door