01 Expertise Netwerk Waterveiligheid

Expertise Netwerk Waterveiligheid

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is het kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid.

De belangrijkste taak van het Expertise Netwerk Waterveiligheid is het (gevraagd én ongevraagd) adviseren van overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid geeft in de eerste plaats technisch-inhoudelijk advies. Dit kan gaan om de technische consequenties van beleidskeuzen, de validiteit van nieuwe kennis of het toepassen van nieuwe technieken. De uitgebrachte adviezen worden op de website van het ENW gepubliceerd.