02 Beoordeling waterkeringen

Beoordeling waterkeringen

Beheerders van de belangrijkste Nederlandse waterkeringen toetsen iedere 6 jaar of de keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze toetsing is verplicht volgens de Waterwet.

De verplichte zes jaarlijkse toetsing geldt voor de dijken en duinen langs de kust, de grote meren en de grote rivieren en voor dammen, zoals de Brouwersdam en de Afsluitdijk. Deze waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat en waterschappen.

Nieuwe norm

Voor de beoordelingsronde, die begin 2017 is gestart geldt de nieuwe veiligheidsnormering die per 1 januari 2017 is ingevoerd. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. 

Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium voor de komende beoordelingsronde, het WBI 2017, is volledig gebaseerd op de nieuwe normering. Wilt u meer weten wat de nieuwe normering inhoudt? Kijk dan op de website Helpdesk Water.