03 Vlootvervanging

Vlootvervanging

De Rijksrederij staat voor een brede taakuitvoering in een divers en uniek werkgebied. De Rijksrederij is continu bezig om haar schepen efficiënter, veiliger en duurzamer te maken.

Vlootvervanging

De Rijksrederij vervangt 15 schepen die aan het einde van hun economische en technische levensduur zijn door zeven multifunctionele schepen. Multifunctioneel omdat de schepen voor meerdere klanten en taken inzetbaar zijn. Deze zogenoemde Multi Purpose Vessels (MPV’s) combineren diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip. Functies die voorheen door meerdere schepen werden uitgevoerd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de vlootontwikkeling. De nieuwe schepen beschikken over een hybride voortstuwing, een laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden en zijn in staat om een dagelijkse operatie uitsluitend op hun accupakket uit te voeren. Daarnaast krijgen de schepen zonnepanelen voor de energievoorziening van de accommodatie van de bemanning.

De eerste MPV’s

Binnen het vlootvervangingsprogramma worden allereerst 3 MPV-30 schepen gebouwd. Deze worden ingezet op de grote binnenwateren, de zeearmen, de Waddenzee en de Noordzee tot 30 mijl uit de Nederlandse Kust. Na de MPV-30 schepen worden nog meer MPV-schepen gebouwd die (deels) andere taken en vaargebieden krijgen.

Onderliggende pagina's