Zwarte Meer

Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder.

Kenmerken Zwarte Meer

Projecten op het Zwarte Meer

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones aan in het Ketelmeer en Zwarte Meer, zodat de visstand verbetert.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Zwarte Meer

  • Het Zwarte Meer is in 1942 ontstaan bij de aanleg van de polderdijken van de Noordoostpolder.
  • Het Zwarte Meer is een randmeer, randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.