Wilhelminakanaal

Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal ligt in de provincie Noord-Brabant en verbindt Tilburg en Eindhoven met de Maas.

Kenmerken Wilhelminakanaal

  • Lengte: 68 kilometer
  • Breedte: 25 tot 42 meter
  • Diepte: -2,40 KP

Projecten op het Wilhelminakanaal

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en...

We werken aan een vlotte scheepvaart door de bedieningstechniek van bruggen en sluizen te renoveren en de Blauwe Golf uit te breiden.

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Door het Wilhelminakanaal breder en dieper te maken en een nieuwe sluis te bouwen, kunnen er grotere schepen passeren.

Oeverbescherming Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal

We brengen de oevers van kanalen in Brabant en Midden-Limburg weer op orde. Zo blijven de kanalen veilig en bevaarbaar.

Feiten over het Wilhelminakanaal

  • Het Wilhelminakanaal is het eerste Nederlandse kanaal dat vernoemd is naar een vorstin.
  • In 1794 ontstonden de eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt. Toch begon het graven pas in 1910 en duurde tot 1923.
  • De Sluis III, bij Tilburg, is een industrieel monument. Het bestaat uit 2 schutkolken achter elkaar, dat zijn de ruimtes tussen de sluisdeuren. Dit is nodig vanwege het grote hoogteverschil van het water. Sluis III is daarmee uniek in Nederland.
  • Sluis III kreeg medio 2015 de grootste composiet sluisdeuren van de wereld. De grootste deuren meten 6,2 x 12,5 m en de kleinere variant 6,2 x 5 m.

Nieuws over het Wilhelminakanaal

Naar al het nieuws