Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de opruimactie van de containers in de Waddenzee en de Noordzee en de inzet van Rijkswaterstaat hierin.

Veelgestelde vragen

 1. Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt ook een onderzoek in naar de overboord geslagen containers.

 2. Er is vastgesteld dat twee van de overboord geslagen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kg dibenzoylperoxide (een stof die onder andere gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) en een container met 1400 kg aan lithium-ion-batterijen.
   
  Deze containers zijn nog niet gelokaliseerd. Wel zijn er verschillende zakken dibenzoylperoxide aangetroffen, waardoor duidelijk is dat de betreffende container open is geraakt. Het RIVM meldt dat de gezondheidsrisico’s van deze stof beperkt zijn zolang de verpakking intact blijft. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan luchtwegen (bij verstuiven), huid en ogen veroorzaken. De Veiligheidsregio raadt het publiek daarom aan de zakken niet aan te raken en 112 te bellen. Dibenzoylperoxide is volgens RIVM zeer toxisch voor het aquatisch leven. Deze effecten zijn kortdurend, omdat de stof in water snel wordt omgezet naar een niet-toxische stof.

 3. Het RIVM geeft aan dat de risico’s op gezondheidseffecten door de lading batterijen beperkt zijn. Bij kortsluiting van de lithiumbatterijen moet rekening worden gehouden met vorming van giftige dampen (onder andere fluorwaterstof) en lithiumhydroxide. Dit zijn corrosieve stoffen die bij inademing en aanraking met huid en ogen een bijtende werking hebben. Vanwege de overmaat van het koude zoute zeewater zullen de batterijen vrijwel volledig ontladen. De vorming van gevaarlijke stoffen als gevolg van kortsluiting door contact met het zeewater zal hierdoor niet te verwachten zijn. Ook worden geen milieueffecten verwacht. Er kan langzaam lithium vrijkomen wanneer de batterijen in het zeewater terecht komen. De stof zal echter door het zoute zeewater worden geneutraliseerd.

 4. Rijkswaterstaat start een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plastic verontreiniging voor de Waddenzee als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de eilandstranden, wadplaten en kwelders  onder andere kleine plastic deeltjes aangespoeld. Uit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna en welke maatregelen genomen moeten worden. 
   
  Voor het onderzoek wordt samenwerking gezocht met de Rijksuniversiteit Groningen en andere partijen zoals de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sovon en NIOZ. Dit past binnen de afspraken zoals gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring Waddenzee. 
   
  Vooruitlopend start Rijkswaterstaat wel al met het nemen van de eerste veldmonsters op de eilandstranden, wadplaten en de kwelders als basis voor het onderzoek.

 5. De coördinatie van het opruimen wordt gedaan door de Veiligheidsregio Fryslân. Zie voor meer informatie de website van de veiligheidsregio.

 6. De doodsoorzaak wordt door specialisten in de Zeehondencrèche Pieterburen onderzocht.

 7. Gezien de complexiteit gaat de berging weken, zo niet maanden duren. Vanwege onder andere de ligging in de verkeersbaan, de complexiteit van bergen, weinig zicht onder water, het getijde, de weersomstandigheden en de hoeveelheid containers.
   
  Voor het veilig laten verlopen van de berging zijn er twee guardschepen ingezet met Noordzeeloodsen. Zij zorgen voor de verkeersbegeleiding op locatie.
   
  Voor de berging worden twee grote bergingsschepen met grote kranen en een vrij achterdek ingezet. De containers worden daar ook tijdelijk opgeslagen. Daarnaast wordt ook een kleiner schip ingezet.
   
  Daarnaast wordt er nog steeds gezocht naar containers onder water. Daarvoor zijn surveyschepen ingezet.

 8. Kijk daarvoor op de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Verder kunt u via de website van Wadden Plastic meehelpen met het in kaart brengen van het aanspoelen van microplastickorrels in de Waddenzee. Hiermee kan een goed ruimtelijk beeld worden verkregen waar de korrels liggen en kunnen zo gerichte schoonmaakacties op touw worden gezet. Dit is een project van de Rijksuniversiteit Groningen.

 9. Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Fryslân.