Vossemeer

Vossemeer

Het Vossemeer is een randmeer dat is ontstaan door de inpoldering van oostelijk Flevoland.

Kenmerken Vossemeer

Projecten op het Vossemeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Vossemeer