Vossemeer

Vossemeer

Het Vossemeer is een randmeer dat is ontstaan door de inpoldering van oostelijk Flevoland.

Kenmerken Vossemeer

Projecten op het Vossemeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Vossemeer

  • Het Vossemeer is ontstaan in 1956 bij de inpoldering van Oost-Flevoland.
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer en Wolderwijd maakt het deel uit van de randmeren.
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.
  • Het Vossemeer is deel van de recreatieve Randmerenroute.