Veluwemeer

Veluwemeer

Het Veluwemeer is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van oostelijk Flevoland.

Kenmerken Veluwemeer

Projecten op het Veluwemeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Veluwemeer

  • Het Veluwemeer is ontstaan in 1956 bij de inpoldering van Oost-Flevoland. 
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Vossemeer en Wolderwijd maakt het deel uit van de randmeren. 
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt. 
  • Het Veluwemeer is deel van de recreatieve Randmerenroute.