Scheur

Het Scheur stroomt van de Nieuwe Maas bij Vlaardingen naar de Nieuwe Waterweg bij de Maeslantkering.

Kenmerken Scheur

  • Lengte: 13 km
  • Breedte: 500 m
  • Diepte: -16,20 tot -16,40 NAP

Projecten op het Scheur

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de norm. Door natuurlijke oevers aan te leggen ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten.

Feiten over het Scheur

  • Scheur is een oude algemene aanduiding voor een diepe vaargeul.
  • Lange tijd werd het volledige traject tussen de Oude Maas en de Noordzee ten onrechte Nieuwe Waterweg genoemd. Sinds juni 2013 is Scheur (weer) de officiĆ«le naam van de rivier tussen Vlaardingen en de Maeslantkering.