Scheur

Het Scheur stroomt van de Nieuwe Maas bij Vlaardingen naar de Nieuwe Waterweg bij de Maeslantkering.

Kenmerken

  • Lengte: 13 km
  • Breedte: 500 m
  • Diepte: -16,20 tot -16,40 NAP

Projecten op de Scheur

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de norm. Door natuurlijke oevers aan te leggen ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten.

Feiten over het Scheur

  • Soms wordt het hele traject van de Oude Maas naar zee Nieuwe Waterweg genoemd, maar dat is minder juist. De Nieuwe Waterweg is gegraven in de 19e eeuw.
  • Scheur is een oude algemene aanduiding voor een diepe vaargeul.