Schelde-Rijnkanaal

Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerakmeer. Het kanaal is zowel voor Nederland als voor België belangrijk voor de scheepvaart.

Kenmerken Schelde-Rijnkanaal

  • Lengte: 38 km
  • Breedte: 120 m
  • Diepte: -6,30 tot -6,00 MP

Projecten op het Schelde-Rijnkanaal

Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde-Rijnkanaal: herstellen wegdek Postbrug en...

Om de verkeersveiligheid op de Postbrug (N670) en de Tholensebrug (N286) te blijven waarborgen, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de bruggen.

Schelde-Rijnkanaal: renovatie E-steiger Kreekraksluizen

We renoveren de E-steiger van de Kreekraksluizen, zodat schepen ook hier veilig kunnen aanleggen. De Kreekraksluizen zijn essentieel voor de scheepvaart tussen Antwerpen-Rotterdam.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Feiten over het Schelde-Rijnkanaal

  • Het kanaal is onderdeel van de hoofdtransportas Amsterdam-Rotterdam-Vlaanderen. 
  • Het Schelde-Rijnkanaal is ontstaan door een verdrag tussen Nederland en België. Beide landen waren van mening dat ze hun positie in de wereld alleen konden behouden als ze nauw zouden samenwerken. In 1975 werd het kanaal in gebruik genomen. 
  • Oorspronkelijk stond de vaarweg bij Zuid-Beveland in open verbinding met de Oosterschelde. Maar daar zijn nu de Kreekrakdam en -sluizen. 
  • Na de bouw van de Oesterdam (1986) werd het Schelde-Rijnkanaal volledig getijdenvrij.
  • Tussen de Antwerpse havendokken, waar de Schelde-Rijnverbinding begint, en het Zoommeer bestaan peilverschillen. Deze peilverschillen worden overbrugd door de schutsluizen van het Kreekraksluizencomplex.

Nieuws over het Schelde-Rijnkanaal

Naar al het nieuws