Schelde-Rijnkanaal

Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerakmeer. Het kanaal is zowel voor Nederland als voor België belangrijk voor de scheepvaart.

Kenmerken Schelde-Rijnkanaal

  • Lengte: 38 km
  • Breedte: 120 m
  • Diepte: -6,30 tot -6,00 MP

Projecten op het Schelde-Rijnkanaal

Schelde-Rijnkanaal: werkzaamheden Tholensebrug

We vervangen 2 voegovergangen van de Tholensebrug over het Schelde-Rijnkanaal, die aan het eind van hun technische levensduur zijn.

Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Om de steigers en remming- en geleidewerken bij bruggen en sluizen in Zeeland veilig en betrouwbaar te houden, voeren we op 10 locaties onderhoud uit.

Toon alle projecten

Feiten over het Schelde-Rijnkanaal

  • Het kanaal is onderdeel van de hoofdtransportas Amsterdam-Rotterdam-Vlaanderen. 
  • Het Schelde-Rijnkanaal is ontstaan door een verdrag tussen Nederland en België. Beide landen waren van mening dat ze hun positie in de wereld alleen konden behouden als ze nauw zouden samenwerken. In 1975 werd het kanaal in gebruik genomen. 
  • Oorspronkelijk stond de vaarweg bij Zuid-Beveland in open verbinding met de Oosterschelde. Maar daar zijn nu de Kreekrakdam en -sluizen. 
  • Na de bouw van de Oesterdam (1986) werd het Schelde-Rijnkanaal volledig getijdenvrij.
  • Tussen de Antwerpse havendokken, waar de Schelde-Rijnverbinding begint, en het Zoommeer bestaan peilverschillen. Deze peilverschillen worden overbrugd door de schutsluizen van het Kreekraksluizencomplex.