Pannerdensch Kanaal

Pannerdensch Kanaal

Het Pannerdensch Kanaal loopt van het Bijlands Kanaal bij de Pannerdense Kop tot de Neder-Rijn bij Angeren. Het kanaal bestaat al ruim 300 jaar.

Kenmerken Pannerdensch Kanaal

  • Lengte: 6 km
  • Breedte: 135 m
  • Diepte: 3,00 tot 4,70 NAP

Projecten op het Pannerdensch Kanaal

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers

We verlagen de kribben en oevers langs het Pannerdensch Kanaal, zodat het riviergebied veiliger wordt.

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal past Rijkswaterstaat een vaste waterverdeling toe, om hoogwater in de rivieren te voorkomen.

Bescherming hoogwater bij Pannerden voor het Pannerdensch Kanaal

Samen met andere waterbeheerders beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. Bij het Gelderse Pannerden staat een regelwerk waarmee Rijkswaterstaat bij hoogwater de verdeling van water over het Pannerdensch Kanaal in stand houdt. In deze video wordt uitgelegd waarom bescherming tegen hoogwater belangrijk is en hoe het water gereguleerd wordt.

(Een binnenschip op een waterweg.) 

VOICE-OVER: Zeg Nederland en je zegt water. 

Nederlanders leven met water en onze economie is er voor een groot deel van afhankelijk. 

Maar al dat water heeft ook een keerzijde. 

(Een stad aan een rivier bij hoogwater. Bomen staat tot hun kruin in het water.) 

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en grote rivieren als de Rijn en de Maas stromen via ons land naar zee. 

Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. 

Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierwaterstanden. 

Bescherming tegen hoogwater is daarom van levensbelang. 

Samen met andere waterbeheerders, zoals waterschappen, provincies en gemeenten beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. 

Dat doen we door op diverse plaatsen in Nederland het water te reguleren zoals hier, bij het dorp Pannerden in Gelderland, vlak bij de Duitse grens. 

Hier splitst de Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. 

Het water van de Rijn stroomt hier in een vaste verhouding over de beide aftakkingen. 

Twee derde stroomt in de Waal, één derde in het Pannerdensch Kanaal. 

Deze vaste verhouding is belangrijk om te voorkomen dat een van beide rivieren te veel water te verwerken krijgt wat tot overstromingen zou kunnen leiden. 

In de uiterwaard naast de rivier heeft Rijkswaterstaat een regelwerk gebouwd een betonnen constructie van 175 m lang. 

Het grootste deel van het jaar staat het regelwerk droog maar bij hoogwater loopt de uiterwaard vol en gaat het water door het regelwerk stromen. 

(Een animatie van water dat door de openingen van het regelwerk stroomt.) 

De openingen in het regelwerk kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met betonnen balken. 

Op die manier kan worden geregeld hoeveel water door kan stromen en hoeveel wordt tegengehouden. 

Zo zorgt het regelwerk ervoor dat bij hoogwater de vaste waterverdeling tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal in stand blijft. 

(Water stroomt voorbij.) 

Goed watermanagement is voor Nederland van levensbelang. 

Door gebruik te maken van slimme technieken zoals het regelwerk bij Pannerden, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat miljoenen Nederlanders beter beschermd zijn tegen overstromingen. 

Nu en in de toekomst. 

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat, 2014.) 

AFSLUITENDE MUZIEK

Waterhuishouding

Het Pannerdensch Kanaal is cruciaal voor de verdeling van de waterafvoer in Nederland. Lees meer over de waterhuishouding van het Pannerdensch Kanaal.

Feiten over het Pannerdensch Kanaal

  • Het Pannerdensch Kanaal is aan het begin van de 18e eeuw aangelegd als verdedigingslinie tegen de Fransen. 
  • De geschiedenis van Rijkswaterstaat is nauw verbonden met het kanaal: in 1798 werd Rijkswaterstaat opgericht voor het beheer en onderhoud van dit kanaal.

Nieuws over het Pannerdensch Kanaal

Naar al het nieuws

Zie ook