Nuldernauw

Nuldernauw

Het Nuldernauw is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland.

Kenmerken

Projecten op het Nuldernauw

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Interessante feiten

  • Het Nuldernauw is ontstaan in 1967 bij de inpoldering van Oost-Flevoland. 
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Veluwemeer, Vossemeer en Wolderwijd maakt het deel uit van de randmeren. 
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt. 
  • Het Nuldernauw is deel van de recreatieve Randmerenroute.