Noordzee

De Noordzee grenst aan Nederland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Door de Noordzee lopen veel belangrijke scheepvaartroutes.

Kenmerken Noordzee

  • Oppervlakte: 575.000 km2
  • Diepte (gemiddeld): 46 m

Projecten op de Noordzee

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Onze stranden en duinen vormen onze belangrijkste bescherming tegen de zee. We voeren jaarlijks kustonderhoud uit, zodat Nederland goed beschermt is.

Noordzee/Haringvliet: renovatie deuren Goereese sluis

Om de Goereese sluis nog vele jaren te kunnen gebruiken, laat Rijkswaterstaat de deuren van de Goereese sluis renoveren.

Noordzee: verruimen waterkering Vlieland en Terschelling

Rijkswaterstaat verruimt de waterkering op Terschelling en Vlieland om de eilanden beter te beschermen tegen hoogwater van de Noordzee.

Toon alle projecten

Vlot en veilig verkeer op de Noordzee

Elk jaar varen 260.000 schepen in het Nederlandse deel van de Noordzee. 50.000 daarvan doen een haven in ons land aan. Daarmee is ons deel van de Noordzee een van de drukste ter wereld. Rijkswaterstaat zet zich in voor veilig en vlot verkeer op het water.

Kust- en zeebodemonderhoud Noordzee

Met behulp van een sleephopperzuiger halen we zand van de zeebodem, kilometers ver de zee in. Dit zand spuiten we vervolgens op vlak voor de kust en/of op het strand. Zo beschermen we de Nederlandse kust tegen afkalving (het langzaam ‘afbrokkelen’ van de kust).

Belangrijke toegangsgeulen vanaf Noordzee

De belangrijkste toegangsgeulen op de Noordzee in Nederland zijn de Euro-Maasgeul, naar de haven van Rotterdam, en de IJgeul, naar de havens van IJmuiden en Amsterdam. Rijkswaterstaat houdt de toegangsgeulen op diepte. Elk jaar wordt daarvoor 20,7 miljoen m3 zand uit de vaargeulen opgebaggerd. Dat is 13,5 keer de inhoud van stadion De Kuip.IJgeul (naar havens IJmuiden-A’dam)Euro-Maasgeul (naar havens Rotterdam)Diepwaterroute
Diepte (gemiddeld)21 m26 m35 m
Breedte450-600 m600-1200 m5-100 km
Lengte43 km57 km
Maximale diepgang17,80 m22,85 m
Sluit aan opNoordzeekanaalNieuwe Waterweg

Feiten over de Noordzee

3000
scheepswrakken liggen in de Noordzee
50.000
schepen varen elk jaar door de Noordzeehavens
  • In het Nederlandse deel van de Noordzee ligt 2.500 km pijpleiding en 4.000 km kabel. Rijkswaterstaat inspecteert de pijpen en kabels met een speciale onderwaterrobot.
  • Deze robot onderzoekt ook de water- en bodemkwaliteit en spoort verloren lading en scheepswrakken op. Daarvan liggen er ruim 3000 op de zeebodem.

Noordzee-atlas

Naar de Noordzee-atlas

Het Nederlandse deel van de Noordzee is in kaart gebracht in de Noordzee-atlas. Dit is een website met thematische kaarten van de Rijksoverheden, die een taak hebben op de Noordzee. De atlas is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar.